Adopció de mesures sanitàries per a la prevenció de la Influença Aviària d'Alta Patogenicitat

Última revisió 06-03-2023 13:29
06/03/2023

El 10 de febrer de 2023 el Laboratori Nacional de Referència d'Algete ha confirmat la detecció d'influença aviària d'alta patogenicitat (IAAP) del subtipus H5N1 en una granja de galls dindi d'engreix ubicada al municipi d'Arbeca (Garrigues, Lleida), es tracta del primer focus d'IAAP en aus de corral declarat a Catalunya des del 2017. El Servei de Prevenció en Salut Animal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha desplegat les actuacions oficials de forma ràpida i urgent per contenir el focus.

Mesures actualment aplicades a tot Catalunya

Totes les granges, comercials i d’autoconsum, inclosos els particulars amb tinença d’aus de corrals no registrades ubicades a municipis de zones d’especial risc (ZER) i especial vigilància (ZEV) han d’ aplicar les següents mesures d’acord amb l’article 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006:

 • Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça.
 • Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres especies d'aus de corral.
 • Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure.
 • Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA).
 • Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres.
 • Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals.

Informació sobre la cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

Davant la gravetat de les conseqüències que comporta la introducció de la grip aviària en les granges, la ciutadania en general i molt concretament les persones que mantenen aus de corral per autoconsum han de saber que:

 • La influença aviària és una malaltia que provoca elevada mortalitat ens aus i és altament contagiosa entre aus.
 • Les aus salvatges poden ser portadores i poden transmetre el virus a les aus de corral a través del contacte directe o indirecte amb aquestes, ja sigui a través de femtes, aigua compartida, secrecions nasals, per persones, equips, estris, ...
 • Estan obligats a comunicar la tinença o cria d’aus de corral, encara que sigui per a l’autoconsum, a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, per poder localitzar les granges i aplicar mesures de protecció.
 • Han de complir amb les restriccions de cria a l’aire lliure que puguin afectar-los temporalment, per prevenir el contacte amb aus salvatges.
 • La importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia. Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:
  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat elevada sense causa justificada.
  • Signes clínics diversos com tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, tremolors, apatia, lesions hemorràgiques...

STOP influència aviària
STOP influència aviària

Et pot interessar