Ajuts escolars municipals per al curs 2023-24

Última revisió 19-06-2023 09:19
19/06/2023

Des d'avui dilluns, 19 de juny, i fins el diumenge 25 de juny, es poden sol·licitar els Ajuts d’escolarització i menjador de les escoles bressol municipals.

L’Ajuntament, a través de la regidoria d’Acció social, ofereix a les famílies amb infants empadronats a Lliçà d’Amunt i escolaritzats a les escoles bressols de Lliçà d'Amunt la possibilitat d'obtenir un ajut social d’àmbit escolar.

El perí­ode de sol·licitud dels Ajuts d'escolarització i menjador de les escoles bressol municipals s'inicia avui dilluns, 19 de juny, i finalitza el diumenge 25 de juny.

Les sol·licituds s’hauran de fer de forma te­lemàtica a través del web municipal. Per fer el tràmit electrònicament cal disposar d’una identificació digital, si no es té, es pot obtenir fàcilment l’IdCAT Mòbil per Internet. En el moment de fer el tràmit caldrà adjuntar la Sol·licitud d'ajuts escolars municipals complimentada i la documentació requerida a les bases.

Excepcionalment, en els ca­sos que no es pugui fer la tramitació telemàtica, es podrà trucar al telèfon 93 860 72 20 en horari d’oficina per demanar suport per rea­litzar el tràmit telemàtic o bé per demanar cita prèvia.

Les persones amb cita prèvia s’hauran d’adreçar, en l’horari i data acordats, a la seu de la regidoria d’Acció Social si­tuada al carrer de Rafael Casanova, 8, 1a planta.

Informació d'interès

Ajuts escolars municipals per al curs 2023-24
Ajuts escolars municipals per al curs 2023-24

Enllaços