Institut Escola a Palaudàries

Última revisió 26-11-2020 12:30
26/11/2020

El nou centre sumarà els projectes educatius de l’escola Miquel Martí i Pol i l’institut Hipàtia d’Alexandria, ampliarà l’escolarització de Palaudàries fins als 16 anys i aproparà els serveis educatius als alumnes residents a la zona.

El Ple extraordinari del passat 22 d’octubre va aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, per a les obres d’ampliació de l’escola Miquel Martí i Pol perquè esdevingui un Institut Escola.

La signatura del conveni es portarà a terme properament.

L’Ajuntament porta quatre anys de converses amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per ampliar l’escolarització a la zona de Palaudàries dels 3 fins als 16 anys, és a dir, tota l’escolarització obligatòria: Infantil, Primària i ESO.

El primer curs de l’institut escola de Palaudàries seria el 2022-23.

Antecedents

En els darrers anys, l’Escola Miquel Martí i Pol, situada a la zona de Palaudaries, ha experimentat una baixada de matrícules arribant a perdre una línia formativa.

A Lliçà d’Amunt, en aquesta zona, hi ha nens i nenes residents no matriculats a cap escola del poble, sinó a altres centres públics de poblacions veïnes (Palau-solità i Plegamans i Lliçà de Vall) amb la intenció de poder accedir posteriorment a centres més
propers al domicili per cursar l’educació secundària que no siguin els instituts que oferta el municipi, que estan situats al centre urbà.

Aquest fet provoca un desarrelament d’un nombre important d´infants que cursen tota l’escolarització obligatòria fora del municipi i que es vinculen territorialment a un poble que no és on viuen.

El projecte

L’Ajuntament proposa traslladar l’Institut Hipàtia d’Alexandria, situat al centre urbà, a la zona de Palaudàries, concretament als terrenys colindants a l’actual Escola Miquel Martí i Pol. I, proposa impulsar un procés de fusió entre els dos centres educatius.

L’Institut Escola de Palaudàries, de 2 línies, serà la fusió de l’Escola Miquel Martí i Pol i l’Institut Hipàtia d’Alexandria.

L’Institut Hipàtia d’Alexandria, que ocupa un edifici municipal al carrer de Folch i Torres del centre urbà, anirà minvant la matriculació per cursos a favor del nou projecte educatiu a Palaudàries. Aquest procés, però, no afectarà l’alumnat actual de l’Hipàtia.

Actualment, els alumnes de secundària de l’Institut Hipàtia d’Alexandria estan ubicats en uns espais provisionals i en una zona del municipi diferent d’on es detecten les necessitats d’escolarització.

D’aquesta manera, els alumnes de 12 a 16 anys del municipi, segons el barri de procedència, podran cursar l’ESO més a prop de casa: a l’INS Lliçà, situat al centre urbà, o al nou centre educatiu, situat a la zona de Palaudàries.

Per aquest motiu, s’ha d’ampliar l’Escola Martí i Pol, que permetrà que l’Institut Hipàtia d’Alexandria s’ubiqui en espais definitius.

S’hi han de fer més aules, però hi ha un pati molt gran en què hi caben perfectament.

Les obres

L’Ajuntament portarà a terme la licitació, redacció i aprovació del projecte. El Departament d’Educació emetrà l’informe tècnic de l’avantprojecte i projecte per a la Secció de Supervisió de Projectes, d’acord amb les condicions exigides a la legislació vigent, de caràcter general i específic, per les construccions escolars, així com els criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d’Educació i les que al projecte correspongui amb caràcter particular, especialment pel que fa al programa de necessitats.

La licitació, contractació, recepció i liquidació de les obres es durà a terme per l’Ajuntament, que també comunicarà al Departament d’Educació l’adjudicació de les obres i les dates del seu inici i acabament.

La propietat de l’edifici resultant de les obres realitzades serà de l’Ajuntament, que cedirà el seu ús a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat escolar que li és inherent.

La conservació, el manteniment i la vigilància de l’equipament educatiu, un cop finalitzades les obres, així com durant el període de temps de la seva execució, correspondrà a l’Ajuntament.

El cost

L’Ajuntament està disposat a col·laborar aportant diners per a l’execució de les obres.

L’import màxim previst en el conveni és de 2.200.000,00€, IVA inclòs, dels quals, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Educació, aportarà la quantitat màxima del 50% de l’import de l’obra (1.100.000,00 €, IVA inclòs), distribuïts en tres anys: 2022, 2023 i 2024.

Escola Miquel Martí i Pol
Escola Miquel Martí i Pol