L'arxiu de can Puig de Lliçà d'Amunt, descrit i digitalitzat

Última revisió 06-03-2023 13:44
06/03/2023

L’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, mitjançant un acord amb la propietària de can Puig de Lliçà d’Amunt, Sra. Eugènia Herrera, i per iniciativa dels Ajuntaments de Lliçà d’Amunt i Canovelles, ha portat a terme la classificació i inventariació detallada del fons documental de can Puig, que conté també el subfons de can Marquès de Canovelles.

Tot el fons documental de can Puig de Lliçà d’Amunt ha estat descrit i digitalitzat i, d’aquí a uns mesos, es posarà a l’abast del públic mitjançant la web de l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental. Amb un total de 7.500 pàgines o imatges digitalitzades, el seu contingut ens dona molta informació per aprofundir en l’estudi i coneixement de la història local de Lliçà d’Amunt i Canovelles.

En el fons de can Puig hi ha documentació patrimonial com escriptures notarials, comptes i correspondència (289 documents en paper de 1410 a 1974, predominant els anys 1561 a 1930). També hi trobem alguns documents de la societat l’Aliança (1926/1977), la Comunitat Regants del Tenes (1935, 1936) i el Sometent Armat de Lliçà d’Amunt (1898, 1900).

A més, conté alguns documents relatius a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt (rebuts de contribució i impostos (1869-1893) i documentació diversa (1757, 1869-1893). També impresos i fulletons de festes locals (1901-1933), programes de Festa Major (1946-2008) i d’activitats de l’Aliança i de la Parròquia (1919-2008).

També hi ha els goigs de Santa Justa i Rufina, Sant Valerià i Sant Julià (segles XIX-XX), estampes i records de la Parròquia (1917-1956), fulls parroquials de Lliçà d’Amunt (1961-1969), butlletins municipals (D’avui en quinze, 1989-1991) i alguns exemplars de la revista Tenes Press (1989-1990).

Entre la documentació més curiosa, l’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental destaca dues receptes per fer ratafia de mitjans del segle XIX o una Memòria sobre la benedicció de les campanes de l’Església de Sant Julià, del 1918.

Per altra banda, el fons de can Marquès de Canovelles consta de 214 documents en paper dels anys 1534 a 1957, entre els quals en destaquen alguns com els cadastres de Canovelles de 1720/1770 i de 1831, així com 13 cartes a l’Alcalde de Canovelles Anton Marquès (1826/1858).

També hi trobem alguns documents curiosos com el Llibre molt bo per varis remeys (1845) que inclou remeis per a inflamacions, mals de costat, mals de cap, cremades, dolor de cor o espant, constipats, mal de coll i cucs. O una còpia de les interessants memòries escrites per Anton Marquès entre 1859 i 1861 sobre la història familiar de 1791 a 1850, amb especial detall dels fets de la guerra del Francès (1808-1814). També un petit i singular manuscrit del segle XV sobre Sant Amador, la Verge i els dimonis que podria correspondre a l’obra dita  “Misses de Sant Amador”.

L’arxiu patrimonial de can Puig conté també un important conjunt de pergamins: 212 són de can Puig (1171-1619) i 67 de can Marquès (1252-1678). Aquests pergamins ens permeten conèixer molts detalls de com eren els termes de Lliçà d’Amunt i Canovelles des del segle XII fins al segle XVII, amb esment de gran quantitat de topònims (noms de camps, turons, boscos...).

L’Arxiu Comarcal del Vallès Oriental i els Ajuntaments de Lliçà d’Amunt i Canovelles agraeixen a la propietària de Can Puig la seva bona predisposició per tal d’obrir la seva casa i el seu arxiu patrimonial històric a tota la ciutadania.     

Documents antics digitalitzats
Documents antics digitalitzats

Et pot interessar