Lliçà d'Amunt, en situació d'emergència per sequera

Última revisió 20-02-2024 13:44
02/02/2024

Lliçà d'Amunt, és un dels 202 municipis que s'abasteixen de la conca Ter-Llobregat i que es troben en escenari d'emergència, on el consum d'aigua es limita a 200 litres per persona i dia.

Catalunya viu una de les sequeres més intenses mai registrades, indica la Generalitat de Catalunya. L'administració autonòmica ha decretat la fase d'emergència del Pla Especial de Sequera del sistema Ter Llobregat, que inclou 202 municipis, un cop s’ha situat per sota del 16% de reserves, tal com estableix el pla. Les mesures, que ja han entrat en vigor, impliquen una reducció de l'ús de l'aigua en tots els usos.

En l'escenari d'emergència es preveuen una sèrie de restriccions amb l'objectiu d'optimitzar l’ús de l’aigua. En relació al consum, hi ha una reducció de la dotació d’aigua mitjana per habitant i dia, si en fase de preemergència era de 210 litres per habitant i dia, en aquesta fase passa als 200 litres per habitant i dia. Aquesta és la quantitat d’aigua que s’injectarà a la xarxa d’abastament municipal per part de l'ens gestor, ATL, per aquest motiu és més important que mai fer un ús responsable de l’aigua i evitar-ne el malbaratament.

En relació al consum d'aigua, aquesta fase, la més greu del pla de sequera, contempla tres estadis, en el primer, en el que ens trobem actualment, es limiten els litres a 200 per persona i dia, en el segon el consum màxim és de 180 litres i en el tercer, de 160 litres. Per tant, si la sequera persisteix, les quantitats d'aigua que es poden utilitzar aniran baixant progressivament

A banda d'aquesta limitació, la fase d'emergència també implica reduir en un 80% els usos agrícoles, 50% els ramaders i en un 25% els industrials i recreatius. 

RESUM DE MESURES

Al portal de la sequera de la Generalitat de Catalunya es pot consultar tota la informació sobre les restriccions i l'estat de les reserves d’aigua als embassaments.

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt actualitza l’Ordenança d’Estalvi d’Aigua

El Ple ordinari del passat 30 de novembre va aprovar la modificació de l’Ordenança d’Estalvi d’Aigua, amb l’objectiu de millorar la regulació d’aquest àmbit.

A banda de recomanar l’aprofitament d’aigua de pluja, la reutilització d’aigües grises o la jardineria de baix consum d’aigua, l’ordenança obliga les noves escomeses a instal·lar una vàlvula per limitar la pressió de l’aigua a un màxim de 3,5 kg/cm2.

La reducció de pressió s’ha demostrat com una de les mesures més eficaces per reduir fuites, avaries i malbaratament, i, en últim extrem, eventuals talls horaris de subministrament. Per aquest motiu també s’està aplicant aquesta directriu a la xarxa d’abastament pública.

A més, l’ordenança estableix que infringir els usos prohibits i, en situacions d’excepcionalitat i emergència, superar un determinat llindar de consum, constitueix una infracció, que pot ser lleu, greu o molt greu. L’alcalde pot modificar aquests valors llindar d’acord amb la gravetat de la situació de sequera i la dotació d’aigua pel municipi fixada per l’autoritat hidràulica del país.

Un Decret d’Alcaldia determina els valors llindar de les infraccions

El passat novembre, davant la situació de sequera i les dotacions màximes d’abastament en alta establertes, un Decret d’Alcaldia modificava els valors llindar de les infraccions de l’Ordenança d’Estalvi d’Aigua.

Aquest decret classifica els habitatges en quatre tipus en funció de quantes persones hi són empadronades (fins a 3, 4, 5 i 6 o més), tenint en compte el padró de l’Agència Catalana de l’Aigua d’habitatges acollits a ampliació de tram. I, per a cada tipus d’habitatge s’apliquen tres infraccions (lleu, greu i molt greu) depenent del grau de superació del consum màxim de m3 d’aigua al trimestre establert per a cada habitatge, que és diferent en funció de cada escenari o situació de sequera. El control del consum es farà a partir de la lectura oficial trimestral de l’empresa concessionària del servei, AGBAR, i serà efectiu ja des d’aquest primer trimestre de 2024.

En situació d’emergència I, per exemple, abans es considerava infracció lleu consumir més de 60 m3 d’aigua al trimestre Ara, en aquesta mateixa situació de sequera, es considera infracció lleu consumir més de 55 m3 d’aigua al trimestre en un habitatge de
fins a 3 persones empadronades, més de 74 m3 d’aigua al trimestre en un habitatge de 4 persones empadronades, més de 92 m3 d’aigua al trimestre en un habitatge de 5 persones empadronades i més de 110 m3 d’aigua al trimestre en un habitatge d’a partir de 6 persones empadronades (veure quadre amb les infraccions).

També canvien els valors llindar de les infraccions per als abonats industrials.

Multes segons la gravetat de les infraccions

L’Ordenança d’Estalvi d’Aigua també estableix les multes que s’apliquen segons les infraccions.

Les infraccions lleus suposen una multa de fins a 750€, les infraccions greus de fins a 1.500€ i les infraccions molt greus de fins a 3.000€.

Necessitem l’esforç de tothom

La dotació d’aigua atorgada per l’ACA a Lliçà en situació d’emergència I són 200 per persona i dia, en el segon el consum màxim és de 180 litres i en el tercer, de 160 litres. Cal, per tant, redoblar esforços per reduir el consum global a aquests llindars i evitar així tant possibles talls en l’abastament en alta per part d’ATL com la imposició de sancions al municipi per part de l’ACA.

En particular, aquells abonats/des que encara tenen aforament en comptes de comptador i aquelles persones que estan cometent frau cal que siguin conscients que el malbaratament d’aigua acabarà en talls generals de subministrament per tothom. Ningú s’escaparà de la sequera sinó s’hi esforça tothom.

Consells per a l'estalvi d'aigua