Millora ecològica de Can Dunyó

Última revisió 10-08-2021 13:15
10/08/2021

Per tal de millorar la qualitat ambiental de la bassa de Can Dunyó, la Societat Catalana d’Herpetologia, que hi està desenvolupant un pla de gestió, n'està fent un buidatge experimental i un estudi de l'evolució.

El buidatge d’aigua de la bassa per treure la fauna al·lòctona i remoure els sediments, ja que és una de les causes probables de l’empitjorament de la qualitat ecològica de l’espai, s’ha de fer entre juliol i agost, aprofitant els mesos més secs.

L'actuació compta amb els permisos necessaris i amb el consens de la comunitat científica.

Treballs bassa
Treballs bassa
Autor: Societat Catalana d'Herpetologia