Nova passera de fusta entre el camp de futbol i la piscina municipal

Última revisió 23-03-2023 09:41
22/03/2023

El passat divendres es va instal·lar una passera peatonal de fusta entre el camp de futbol i la piscina municipal, amb l’objectiu d’adequar i fer més accessible aquest tram, que forma part del Camí fluvial del riu Tenes.

La primera fase de l'obra civil es va iniciar el maig de 2022 amb l'execució dels fonaments, un cop obtinguda l’autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), s'ha pogut  portar a terme la segona fase, aquest mes de març, amb la instal·lació de la passera de fusta. Actualment, la brigada municipal està treballant en l’adaptació dels dos extrems d’accés, a banda i banda.

La passera té una llargada de 9,5 metres i una amplada d’1,5 metres i està formada amb dues bigues de cantell de fusta que suporten un entarimat de fusta amb baranes, està tractada per garantir la seva durabilitat a l’aire lliure.

La passera ha estat subministrada per l’empresa Macusa i l’obra civil i la instal·lació l’ha portat a terme l’empresa Kollatec. El cost aproximat de l’obra és de 35.000 euros, que ha finançat íntegrament l’ajuntament.  

Un cop enllestida, possiblement a mitjans d’abril, la nova passera permetrà salvar el Torrent de Can Bosc sense haver de baixar i pujar la llera, com es fa actualment, facilitant així l’ús del Camí fluvial, que es va adequant per trams per tal de fer-lo el més accessible possible.

Nova passera
Nova passera