Obres de reasfaltat a Ca l'Artigues i Can Salgot

Última revisió 10-01-2022 09:09
30/11/2021

Ahir dilluns, 29 de novembre, es van iniciar les obres de reasfaltat dels carrers de Ca l’Artigues, Cerdanya i un tram del carrer de l'Urgell al barri Ca l’Artigues, un cop finalitzada aquesta actuació, es reasfaltaran dos trams del Passeig de Sant Valerià, a Can Salgot.

Les feines s’han iniciat pel fressat dels laterals dels carrers de Ca l’Artigues, Cerdanya i un tram del carrer Urgell (entre el carrer de la Cerdanya i Can costa), que s’han rebaixat 4 centímetres, l’aixecament de les tapes de registre i, posteriorment, es procedirà a l’asfaltat.

Un cop finalitzada l’actuació a Ca l’Artigues es seguirà per Can Salgot, on s’executaran obres a la intersecció del Passeig de Sant Valerià amb Ramon Llull i, seguidament, es farà el fresat dels dos trams previstos i l’asfaltat.

Les màquines estan treballant en un sentit del carrer i el trànsit de vehicles es regula amb pas alternatiu.

Les obres s’han adjudicat per un import de 144.873,30 euros, IVA inclòs, a l’empresa Asfaltos del Vallès, SA.

Obres de reasfaltat a Ca l'Artigues
Obres de reasfaltat a Ca l'Artigues