Ordenació de l'estacionament a l'esplanada de l'INS Lliçà

Última revisió 21-02-2024 15:06
21/02/2024

Aquesta setmana ha finalitzat l’ordenació de l’estacionament de l’esplanada de l’INS Lliçà, on s’ha col·locat senyalització vertical  i s’ha delimitat un carril bus.

L’objectiu d’aquesta actuació és evitar la reiterada indisciplina d’estacionament de vehicles privats, sobretot el diumenge coincidint amb el mercat setmanal, que en diverses ocasions ha produït afectacions al servei de transport urbà.

A l’esplanada s’han senyalitzat amb plafons les zones d’estacionament en bateria, les zones amb prohibició d’estacionament i s’ha delimitat un carril bus amb la col·locació de barreres New Jersey, per evitar que sigui  envaït per vehicles mal estacionats.