El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, el conveni de col·laboració amb l’Institut Català del Sòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tirar endavant uns primers 80 habitatges de lloguer a un preu assequible.

">

Primera promoció d'Habitatges de Protecció Oficial de lloguer assequible al nou centre urbà

Última revisió 09-10-2023 11:21
03/04/2023

El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per unanimitat, el conveni de col·laboració amb l’Institut Català del Sòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tirar endavant uns primers 80 habitatges de lloguer a un preu assequible.

El projecte d’urbanització del centre urbà està dividit en dos sectors: sector Centre-Can Guadanya i sector Centre-Can Francí, i aquest darrer sector, que va de l’Ajuntament al carrer de l’Aliança, és el que es desenvoluparà primer.

En aquest sector Centre-Can Francí, hi ha dues zones destinades a Habitatges de Protecció Oficial, una propietat de l’Ajuntament i una altra propietat de l’INCASÒL. Amb la intenció que tots els habitatges de protecció oficial d’aquesta primera fase de la urbanització del centre urbà es tirin endavant alhora, el Ple de l’Ajuntament va aprovar, el passat 9 de març, amb el vot favorable de tots els partits del Consistori local, un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC).

Mitjançant aquest conveni, l’Ajuntament es compromet a cedir a l’INCASÒL, amb caràcter gratuït, la propietat de les parcel·les resultants d’aprofitament privat qualificades d’Habitatges de Protecció Oficial que li siguin adjudicades en virtut del projecte de reparcel·lació i a col·laborar amb l’AHC en la definició dels criteris d’adjudicació dels habitatges resultants, en coherència amb els  resultats d’un estudi de demanda elaborat.

En total, en el sector Centre-Can Francí, es preveu la construcció d’uns 80 habitatges de protecció oficial de lloguer, amb una reserva mínima del 25% destinada a joves menors de 35 anys i una reserva del 10% per a polítiques socials d’emergència. Aquests habitatges de protecció oficial tindran uns 85 metres quadrats i l’Ajuntament tindrà preferència en la compra dels baixos per a ubicar-hi algun equipament públic. 

Segons dades publicades, Lliçà d’Amunt està en el lloc 37è dels municipis de Catalunya amb un lloguer d’habitatge més car, d’un total de 947 municipis. Per tant, amb aquesta promoció pública d’habitatges de lloguer, l’Ajuntament pretén rebaixar el preu de l’habitatge de lloguer i que sigui assequible per a la ciutadania. L’INCASÒL ha incorporat el municipi de Lliçà d’Amunt al Programa de Lloguer Assequible ateses les conclusions de l’estudi de necessitat d’habitatge de lloguer assequible al municipi que l’IN-CASÒL ha redactat aquest any 2023. L’estudi s’ha elaborat en atenció als paràmetres següents: la demanda real d’habitatge de lloguer al municipi, la tipologia d’habitatges a construir i el col·lectiu específic susceptible d’ocupar aquests habitatges.

En la segona fase del projecte d’urbanització del centre urbà, en el sector Centre-Can Guadanya, es preveu la construcció de més habitatges de protecció oficial. De fet, dels 750 habitatges que es preveu construir en la totalitat del projecte d’urbanització del centre urbà, uns 225, el 30%, seran de protecció oficial. 

Projecte d’urbanització del centre urbà

Actualment, els projectes de reparcel·lació i urbanització del sector Centre-Can Francí estan aprovats inicialment i a l’espera de l’aprovació definitiva.  L’Ajuntament  preveu que, a principis del 2024, comenci l’execució del projecte d’urbanització i ja es puguin veure els primers carrers i places del futur centre urbà.

Imatge renderitzada del projecte del Centre urbà
Imatge renderitzada del projecte del Centre urbà