Sol·licitud d'ajuts a entitats 2020

Última revisió 24-07-2020 13:56
24/07/2020

Un cop publicades al BOPB les convocatòries dels ajuts a entitats per a aquest any 2020, s'obre el període per presentar sol·licituds, que comença avui, 24 de juliol, i s’allargarà fins al 15 de setembre, ambdós inclosos.

Les entitats locals que reuneixin els requisits que consten a les bases podran presentar-se a les convocatòries que siguin del seu àmbit.

Els formularis estaran disponibles a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) i a la web municipal.

Un cop finalitzi el termini de sol·licitud no s'acceptarà cap més sol·licitud; per això, és molt important que les entitats presentin les sol·licituds dins del període establert.

La sol·licitud i tots els altres tràmits s’han de fer electrònicament, amb signatura digital, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

Les convocatòries que ofereix l’Ajuntament per aquest any 2020 i els imports totals amb què s’ha dotat cada convocatòria són els següents:

Cultura:

Esports:

Joventut:

Educació:

Acció Social:

Gent Gran:

Cooperació:

 

 

Ajuts a entitats 2020
Ajuts a entitats 2020

Et pot interessar