Pròrroga de les mesures fins el 23 de novembre

Última revisió 21-11-2020 12:17
13/11/2020

La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, van anunciar ahir, 12 de novembre, que ja s’està començant a treballar en un pla per retornar l’activitat afectada per les mesures aplicades per contenir la segona onada de la COVID-19 a Catalunya. El pla es començaria aplicar a partir del proper dilluns 23 de novembre, fins llavors estaran vigents les mesures que actualment s’apliquen i que el PROCICAT ha aprovat prorrogar 10 dies més.

Aquesta pròrroga introdueix dues modificacions; d’una banda, podran obrir els centres d’estètica i massatges; de l’altra, la limitació a 100 persones als centres de culte, sobre els quals es manté l’aforament regulat al 30%.

Àmbit territorial i de mobilitat

 • No es pot entrar ni sortir de Catalunya.
 • Durant el cap de setmana no es pot sortir ni entrar del municipi des de les 6 h de divendres fins a les 6 h de dilluns.

Excepcions

 • Motius sanitaris, laborals o de causa major (retorn al domicili, cura de persones vulnerables...).
 • Es permeten desplaçaments, dins la mateixa comarca, motivats per la visita als cementiris el dia 1 de novembre o el 31 d'octubre.
 • Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs. 
 • Permís penitenciari.

Mobilitat nocturna (toc de queda)

Des del 25 d'octubre, es prohibeixen tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 i les 6 hores.

Excepcions a la mobilitat, que caldrà justificar adequadament:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al domicili de centres educatius.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4h a les 6h de la matinada), amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

Àmbit social

L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible. El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat. Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

No es consideren incloses en aquesta prohibició:

 • Activitats laborals.
 • Activitats de culte.
 • Actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.
 • Mitjans de transport públic.
 • Tampoc les activitats docents, els programes i activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil. També activitats d'intervenció social i personals com els menjadors de caràcter social.

Àmbit laboral i professional

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral
 • Treball a distància – teletreball excepte que no sigui possible
 • Si no és possible el teletreball, flexibilitat horària per evitar hores punta
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball
 • En cas que no es pugui mantenir la distància, cal proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • L'ús de mascareta és obligatori en espais de treball d’ús públic o oberts al públic, o bé, en desplaçaments per l’interior. No serà obligatòria en espais de treball tancats al públic, un cop la persona sigui al seu lloc de treball i faci tasques que no comporten mobilitat.
 • Se suspèn la celebració de congressos i convencions.

Àmbit educatiu

 • Es mantenen les activitats docents i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, amb l'aplicació rigorosa de les mesures definides als plans sectorials aprovats pel PROCICAT.
 • A les universitats, la docència teòrica passa a ser virtual.
 • Es redueix l’assistència presencial dels alumnes d’estudis post-obligatoris, és a dir Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i grau superior.
 • Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars, excepte les que es fan mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula o les activitats dins del centre en horari lectiu.

Transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que hi hagi una disminució de passatgers. Només es poden produir restriccions en horari nocturn.
 • Els usuaris no poden fer activitats que comportin treure’s la mascareta, com menjar.
 • Les estacions en espais tancats han d’oferir dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Àmbit comercial

No podran obrir

 • Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials, excepte e
  • els dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària.
  • els que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800m2 metres quadrats i accés directe i independent des del carrer, amb un aforament màxim del 30%.
 • Se suspenen les fires comercials. 

Podran obrir

 • Poden obrir de manera individual els serveis que impliquen contacte estret: centres d’estètica, massatges.
 • Els serveis i comerç minorista poden obrir fins a les 21h amb un 30% d'aforament. 
 • Els establiments de més de 800m2 que acotin la seva superfície a 800m2 i l'aforament al 30%.
 • Si no és possible reduir l'aforament, només s'hi permet l'accés d'un sol client.
 • Els establiments d'alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, han de reduir l'aforament al 50% de l'habitual.
 • Els comerços que obren les 24 hores del dia han de tancar a les 22h i no poden obrir fins les 7h. La mesura afecta les botigues a l'abast, les annexes a les benzineres, les ubicades en municipis turístics i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda.
 • Els establiments amb una superfície superior a 400 m2 han de tenir controls d’accés.
 • Es permeten sistemes de recollida al local i de repartiment al domicili. 
 • Els mercats no sedentaris amb un aforament limitat al 30%. 

Àmbit de l'hostaleria i restauració

 • Se suspenen les activitats de restauració, excepte en hotels per a l'ús dels clients, centres sanitaris, socials i residencials i menjadors socials.
 • Es permet el lliurament a domicili o la recollida a l’establiment. L'horari de lliurament a domicili permès és de 6:00 hores a les 23.00 hores.
 • Les activitats de restauració de les àrees de servei d’autopistes i altres vies es limitaran al servei de lliurament al mateix establiment, sense consum a l'interior.

Activitats culturals

 • Se suspèn l’obertura al públic de les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure.
 • Els arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i romanen oberts amb un 33% de l’aforament. No poden organitzar activitats amb assistència de públic.
 • L’accés a les biblioteques es limita a la recollida i lliurament de documents reservats pel préstec.
 • Horari de les activitats permeses: entre les 6.00 hores i les 22.00 hores.

Activitats esportives

 • Suspesa l’obertura d’equipaments esportius.
 • S’ajornen totes les competicions excepte les d’àmbit estatal, internacional i professional que s’han de celebrar sense públic.

Activitats lúdiques i recreatives

 • S'estableix el tancament de parcs i fires d’atraccions, establiments lúdics infantils, sales de joc, casinos i bingos.
 • Les festes majors queden suspeses.
 • Se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals –com, per exemple, als equipaments cívics- que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics. 
 • Els parcs i jardins es poden fer servir només fins a les 20.00 hores.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Els centres de culte no poden superar les 100 persones i el 30% d'aforament.

Activitats de lleure nocturn

 • Se suspèn l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut i establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 • Se suspenen també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en l'apartat anterior.

Consum de tabac i alcohol a la via pública

 • No està permès fumar a la via pública o a l'aire lliure si no hi ha una distància de dos metres. Aquesta limitació és aplicable també per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o similars. 
 • Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts.

Pròrroga de les mesures fins el 23 de novembre
Pròrroga de les mesures fins el 23 de novembre