Punt d'Assessorament Associatiu de Lliçà d'Amunt

Última revisió 12-01-2022 13:30
12/01/2022

Aquest servei municipal atén i resolt dubtes a les persones que volen constituir una associació o a les entitats locals sobre aspectes relatius a la gestió associativa.

L’Ajuntament, a través del Punt d’Assessorament Associatiu de Lliçà d’Amunt, ofereix suport a les persones que volen constituir una associació i a les entitats locals ja creades. Aquest servei facilita informació sobre tràmits, obligacions fiscals, documentació
oficial i altres aspectes que permetin millorar la tasca del món associatiu del nostre municipi.

L’objectiu principal del Punt d’Assessorament Associatiu de Lliçà d’Amunt és que les persones que volen constituir una associació o aquelles entitats locals que volen millorar la seva gestió tinguin un espai de referència on ser ateses i resoldre els dubtes que tinguin sobre aspectes relatius a la gestió associativa.

Poden fer ús d’aquest servei totes les associacions i entitats inscrites en el Registre Municipal d’Associacions i Entitats, i les persones que vulguin constituir una associació.

Concretament, aquest servei ofereix:

  • Informació i assessorament en les gestions sobre tràmits, obligacions i documentació oficial (Constitució d’una nova associació, Canvis de Junta, Modificació d’Estatuts, Dissolució d’una associació, Llibres i registres oficials, i Obligacions fiscals).
  • Orientació i acompanyament en processos de millora de les entitats (Objectius, Gestió organitzativa, Gestió administrativa i comptable, Reglament de Funcionament Intern...)
  • Formació (cursos i tallers adreçats al teixit associatiu)
  • Comunicació (difusió de les activitats de les associacions a través dels canals de comunicació de l’Ajuntament).

Contacte:

  • Telèfon: 93 841 52 25
  • A/e: participacio@llicamunt.cat
  • Persona de contacte: Lluís Solà

Punt d'Assessorament Associatiu de Lliçà d'Amunt
Punt d'Assessorament Associatiu de Lliçà d'Amunt

Documents adjunts