S'instal·len semàfors a la carretera C-1415b

Última revisió 19-01-2021 20:16
19/01/2021

L’actuació permetrà millorar la seguretat viària de la zona comercial del Pinar i del Centre d’Atenció Primària (CAP) La Cruïlla.

El passat dijous,14 de gener, es van iniciar les obres de semaforització a la carretera C-1415b, a la zona del Pinar.

La zona comercial del Pinar, és un dels punts de major mobilitat del municipi, tant de vianants com de vehicles, amb usos molt diversos i amb constants maniobres d’estacionament.

Aquests condicionants han fet que l’Ajuntament manifesti un especial interès en les mesures de seguretat d'aquesta zona i per aquest motiu, després d’anys de converses amb el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, s’ha autoritzat implementar la proposta municipal d’instal·lar dos grups semafòrics amb l'objectiu de millorar-ne la seguretat.

Un dels grups semafòrics s'ubicarà al pas de vianants que connecta els dos sectors comercials, situats a banda i banda de la carretera, per donar més seguretat en el moment del creuament de la calçada. El segon grup semafòric regularà la incorporació a la carretera C-1415b dels vehicles provinents del lateral on s'ubica el Centre d’Atenció Primària (CAP) La Cruïlla, de forma que la maniobra es faci sense perill.

Els dos grups semafòrics funcionaran per polsador i estaran sincronitzats entre si, per tal de no generar saturació del trànsit, tot i que si ajudaran a reduir la velocitat del tram, molt elevada en sentit Caldes de Montbui, ja que el sector on es porta a terme l’actuació està situat després d’un tram recte de carretera de quasi 600 metres.

El cost de l’actuació és de 57.590,00 euros.