Urbanització de la part sud del carrer Major

Última revisió 13-01-2021 08:48
13/01/2021

El projecte inclou la construcció d’una passera peatonal per damunt del torrent de Can Bosc, que uneixi la part sud i la part nord del carrer.

Amb el projecte d’Urbanització de la part sud del carrer Major, redactat pels tècnics municipals, l’Ajuntament vol pavimentar, instal·lar enllumenat i clavegueram, i col·locar mobiliari urbà, en aquest tram de vial, d’una superfície de 261 metres quadrats i una longitud d’uns 30 metres, i, sobretot, solucionar-hi les recollides d’aigua de pluja.

Amb la construcció d’una passera peatonal per damunt del torrent de Can Bosc s’unirà aquesta part sud del carrer Major, que comença fent xamfrà amb el carrer Baronia de Montbui, amb la part nord, ja urbanitzada.

El pressupost d’execució d’aquestes obres s’ha fixat en 122.303,33€ (IVA inclòs) i el termini d’execució s’ha establert en sis mesos.

Carrer Baronia de Montbui amb el carrer Major
Carrer Baronia de Montbui amb el carrer Major