Míriam Remolà i Elvira

Biografia

Miriam Remolà va néixer l'any 1990 i és mestra de llengues estrangeres, educació especial i primària. Titulada en magisteri i màster en psicopedagogia. Treballa en centres educatius de primària. Ha treballat en serveis educatius que donen suport a necessitats educatives especials i en programes educatius complementaris a l’educació formal. Titulada en el lleure com a directora i monitora, ha coordinat i dirigit projectes en aquest àmbit. Pel que fa al teixit associatiu, ha format part de l’entitat cultural Ateneu L'Aliança. La seva trajectoria política va començar a l'anterioir legislatura (2015-2019) com a independent en el grup municipal d’ERC.

Declaració de béns - mandat 2019-2023

Data recollida de les dades: Juny de 2019

Data de publicació: Gener de 2020

Declaració d'activitats - mandat 2019-2023

Data recollida de les dades: Juny de 2019

Data de publicació: Febrer de 2020

Retribució

Els membres del Consistori que no tenen dedicació exclusiva ni parcial perceben pel dret d'assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 150 euros per sessió.

Míriam Remolà i Elvira

Et pot interessar

Última revisió 20-02-2020 15:06