Tenen prohibit circular per voreres i zones de vianants, i limitada la velocitat a 25 km/h.

">

Canvis en les normes de trànsit dels patinets elèctrics

Última revisió 21-01-2021 12:50
21/01/2021

Tenen prohibit circular per voreres i zones de vianants, i limitada la velocitat a 25 km/h.

Des del passat 2 de gener, els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) estan sotmesos a una nova normativa de la Direcció General de Trànsit (DGT),  que inclou restriccions en la seva circulació. Aquests vehicles no poden circular per les voreres ni per espais reservats als vianants com ara passos de vianants. Creuar un pas de vianants en bici o patinet elèctric pot suposar una multa de 200 euros. Han de fer-ho obligatòriament pels carrils bici senyalitzats o, en cas de no haver-n'hi, per la mateixa calçada que la resta de vehicles. De la mateixa manera, els està prohibit circular per carreteres, autopistes, autovies i túnels urbans, entre altres vies singulars.

La nova normativa de la DGT també diu que aquests vehicles han de complir les normes de circulació exactament igual que qualsevol altre, limita la seva velocitat als 25 km/h i prohibeix que dos ocupants facin servir el mateix patinet o VMP, fins i tot si un d’ells és un infant.

Aquest és un primer pas en la regulació de la circulació d’aquests nous vehicles de mobilitat personal, que ha crescut els últims mesos, ja que són una aposta per la mobilitat sostenible (abarateixen els costos d’adquisició i manteniment, es poden combinar amb el transport públic, etc.). Més endavant es complementarà la normativa. A partir del novembre, hauran de tenir un certificat de circulació que els identifiqui i que acrediti que compleixen els requisits tècnics previstos en un manual.

De moment encara no és obligatori a l'Estat que els patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal facin ús d’una assegurança obligatòria. De moment, cada ajuntament podrà exigir si decreta o no que els patinets elèctrics i altres vehicles similars han de fer servir una assegurança obligatòria, o si regula l’ús del casc a l’hora de circular.

En aquest sentit, properament, l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt regularà mitjançant ordenança, l’obligació de l’ús del casc i d’elements refractaris i de portar llums durant la nit, així com l’edat mínima per a la seva conducció i les vies per les quals es podrà circular.

A més, la Policia local realitzarà una campanya informativa i, a partir de la fi d’aquesta, ja se sancionaran les infraccions que es detectin.

Informació d'interès

Definició de vehicle de mobilitat personal (VMP):

El vehicle de mobilitat personal (VMP) és un vehicle d'una o més rodes dotat d'una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle d'una velocitat màxima segons el disseny compresa entre els 6 i els 25 km/h. Només poden estar equipats amb un seient o selló si estan dotats de sistema d’auto-equilibrat. S'exclouen d'aquesta definició els vehicles sense sistema d’auto-equilibrat i amb selló, els vehicles concebuts per a competició, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i els vehicles amb una tensió de treball superior a 100 VCC o 240 VAC, així com aquells inclosos dins l'àmbit del Reglament (UE) núm. 168/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2013.

En aquests quadres es mostren els diferents tipus de vehicle que es poden trobar al mercat:

Patinet elèctric
Patinet elèctric

Et pot interessar