Coneixes la Borsa Comarcal d'Habitatge?

Última revisió 13-10-2021 15:05
13/10/2021

El contracte d’arrendament fet a través de l’Oficina comarcal ofereix avantatges i garanties a les persones propietàries i llogateres.

El Consell Comarcal ha llençat una campanya adreçada a les persones propietàries d’habitatges buits, amb l’objectiu d’incentivar-les a què posin el seu pis a la Borsa Comarcal d'Habitatge.

La Borsa Comarcal d’habitatge i el servei de mediació d’habitatges buits per a lloguer, que ofereix l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal, és un servei gratuït de mediació entre persones propietàries d'habitatges i persones que busquen habitatge en règim de lloguer.

Tant les persones propietàries dels habitatges com les persones que vulguin llogar gaudeixen d’avantatges i garanties si signen el contracte d’arrendament a través de l’Oficina d’Habitatge.

Els avantatges que gaudeixen les persones propietàries que posen el seu habitatge a la borsa són: una assegurança gratuïta multirisc (continent) durant tot el període del contracte de lloguer, una assegurança gratuïta de defensa jurídica en cas d’impagaments, seguiment del compliment de les obligacions contractuals d’ambdues parts amb el corresponent assessorament jurídic i tècnic, règim de cobertures de cobrament de les rendes de lloguer impagades per mitjà de l’Avalloguer, tramitació gratuïta dels serveis oferts per la Borsa (contracte, assegurances, mediació, resolució del contracte...), avantatges fiscals respecte a l’IBI, segons les condicions de cada ajuntament, i informació i tramitació dels ajuts per a la rehabilitació dels habitatges.

El Servei compta amb el suport de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Imatge campanya
Imatge campanya

Vídeos

Borsa comarcal de lloguer