Crònica del Ple ordinari de 30 de gener de 2020

Última revisió 31-01-2022 16:36
05/02/2020

1.- Aprovació de les actes anteriors.

El Ple va aprovar les actes de les sessions plenàries del 28 de novembre (ordinària) i del 19 de desembre (extraordinària urgent).

L’acta de la sessió plenària ordinària del 28 de novembre es va aprovar amb una esmena en la resposta per part de la regidoria de Cohesió social, Feli Romero, a una pregunta formulada per En Comú Podem, ja que hi havia un error en els noms de dos locals socials. ERC va demanar que Secretaria fes arribar l’acta corregida. 

UNANIMITAT

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.

El Ple va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos de l’11 de novembre al 31 de desembre de 2019.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que tots aquests decrets ja s’havien comentat amb tots els grups polítics en les comissions informatives prèvies al Ple.

3.- Donar compte de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2019.

El Ple va donar compte de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2019, que és de 15.256 habitants.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar quatre dades curioses: durant l’any 2018 va haver-hi 1.050 altes al Padró d’habitants, 907 baixes, 117 naixements (pocs, va dir) i 94 defuncions (força, va dir). L’Alcalde va anomenar les zones del poble de més població: centre urbà, Ca l’Artigues, Can Salgot i Can Rovira, per aquest ordre, un ordre que coincideix amb el del nombre d’altes i baixes. Simón també va comentar l’edat mitjana de la població, que ha passat de 36 anys fa 20 anys a 41 anys a l’actualitat, la qual cosa mostra una piràmide de població més grossa a la part central. La població creix en edat, va dir l’Alcalde, i, per tant, els serveis s’han d’enfocar cap a la gent més gran.

4.- Aprovació inicial de la Modificació del POUM pel que fa a la qualificació urbanística de l’entorn de les construccions en sòl no urbanitzable a Can Caponet, Can Genàs i Can Julià de Lliçà d’Amunt.

El Ple va aprovar inicialment la Modificació del POUM pel que fa a la qualificació urbanística de l’entorn de les construccions en sòl no urbanitzable a Can Caponet, Can Genàs i Can Julià de Lliçà d’Amunt.

La regidora de Territori i obres públiques, Lourdes Estéfano, va explicar els antecedents i la necessitat de tornar a aprovar inicialment la modificació puntual del POUM d’aquest sector, fruit d’un canvi substancial introduït a partir de requeriments fets per l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental. El nou document redefineix els àmbits concrets que cal mantenir amb la clau 22b (Protecció especial forestal i natural) i aquells que es poden modificar a 22a (Protecció especial agrícola i paisatgística). Amb aquesta modificació puntual del POUM es manté l’activitat agrícola en les tres masies i la resta és forestal.

ERC va comentar que calia esmenar els errors i que tornaria a votar-hi a favor, ja que afecta a unes masies que tenen una activitat, però va retreure les hores que es dediquen sovint a fer correccions i modificacions.

En Comú Podem va apuntar que si hi havia un error tècnic, calia corregir-lo.

Ciutadans va dir que, tot i que el dossier estava ben fet, hi havia un error que calia corregir.

Junts també va dir que, a més de corregir l’error, era important restaurar el que no es va fer bé i tornar les masies en zona 22a.  

UNANIMITAT

5.- Afers urgents.

No n’hi havia.

5.- Mocions.

Moció conjunta de rebuig a la supressió dels Jutjats de violència contra la dona, que proposava que l’Ajuntament sol·licités la no suspensió i trasllat del jutjat de VIDO dels Jutjats de Mollet del Vallès al Jutjat de Granollers, deixant únicament un jutjat, i que també sol·licités afavorir i augmentar els recursos i mitjans per facilitar l’accés de les víctimes de la violència masclista a l’empara judicial, que passa per aproximar els òrgans judicials a les víctimes i no al contrari. 

PSC i En Comú Podem van presentar dues mocions semblants i van decidir fusionar-les en una i portar-la junts al Ple, però, finalment, s’hi van afegir tots els grups polítics del consistori i va esdevenir una moció conjunta.

En Comú Podem, després de llegir la moció, va explicar-la i va dir que la comarca passarà de dos jutjats VIDO a un, i que això suposa un retrocés.

El PSC va afegir les conseqüències que suposarà aquesta situació, en detriment de la víctima, com més dificultat d’accés, la falta de coneixença de l’entorn o l’atenció menys personalitzada, la qual cosa pot derivar en menys denúncies i, per tant, més impunitat de l’agressor.

ERC va manifestar ràbia i indignació davant aquesta situació i va afegir que caldria atenció VIDO a totes les poblacions i que les actuacions en aquesta àmbit són insuficients.

Ciutadans va dir que, tot i ser una qüestió administrativa, s’anava a menys i no podia ser, que calia trobar una fórmula, com podria ser fer aquest tipus d’atenció a través dels Jutjats de pau o la Policia local; s’ha de treballar aquest tema, va concloure.  

Junts va manifestar que s’estava anant enrere en aquest tema i que s’han de buscar solucions i no deixar de lluitar; i a nivell municipal, cal apostar-hi fort, va dir.

UNANIMITAT

6.- Preguntes

En Comú Podem va formular preguntes relatives a l’Espai Can Malé, a enverinaments a animals domèstics, a la pista de gel de Nadal, a la Fira de Nadal i a l’estratègia dels bancs de denunciar civilment a les persones que no poden assumir el pagament de la hipoteca.

Junts va formular preguntes relatives a la pista de gel de Nadal, a l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible (EMUS), la pacificació dels carrers Jaume I i Baronia de Montbui, a l’Auditoria de SOREA i al passeig fluvial.

Ciutadans va formular preguntes relatives al projecte de reasfaltatge de diferents carrers, la pista de gel de Nadal, l’anul·lació de parades de la línia A1 del bus urbà i les escales del passatge d’Anselm Turneda.

ERC va formular preguntes relatives al camí de vianants i/o carril bici cap a Granollers, a instàncies i petició d’informació, i a patrimoni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ple ordinari de 30 de gener de 2020
Ple ordinari de 30 de gener de 2020

Vídeos

Ple municipal ordinari 30 de gener de 2020

Et pot interessar