Organisme de Gestió Tributària

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona, dotat de personalitat jurídica pròpia, que té com a principal finalitat l’exercici de les funcions i potestats de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic per delegació o encàrrec de gestió de les administracions públiques de Catalunya i dels Ens públics que en depenen.

Des de divendres 1 de març, l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) estableix de forma obligatòria el servei de cita prèvia per a la majoria de tràmits i consultes que habitualment requereixen els contribuents.

Només s'atendran sense cita prèvia els següents tràmits:

  • Registre ORGT
  • Domiciliacions
  • Documents per pagar
  • Justificants de pagament
  • Embargaments

Com sol·licitar cita prèvia

  • Per internet: orgt.cat/cites
  • Per telèfon: 93 202 98 02

Carrer d'Anselm Clavé, 70 Local C 08186 - Lliçà d'Amunt

93 472 91 38

de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

Imatges

Mapa

Última revisió 2022-05-03 11:43:13