Escola de Persones Adultes de la Vall del Tenes

L'Escola de Persones Adultes de la Mancomunitat té com objectiu oferir a la ciutadania de La Vall del Tenes la possibilitat d'ampliar, actualitzar o completar els seus coneixements i aptituds afavorint el seu desenvolupament personal i professional. La formació de l'Escola de Persones Adultes pretén també acompanyar a l'estudiant, ajudant-li en el seu camí cap a l'accés a titulacions acadèmiques (bàsiques, universitàries o professionals) .

Mapa

Última revisió 2021-03-15 08:20:35