El Ple aprova per unanimitat la suspensió de la taxa de terrasses

Última revisió 02-02-2021 10:10
02/02/2021

El Ple municipal del passat dijous, 28 de gener, va aprovar per unanimitat la suspensió de la taxa de terrasses durant aquest any 2021.

De forma unànime, els partits polítics van aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la taxa per parades, espectacles i atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants, mitjançant la incorporació d’una disposició transitòria: en relació a la “tarifa 13.- llicència per l’ocupació de la via pública amb la instal·lació de taules, cadires, gènere propi del comerç, en l’àmbit de la restauració”, queda suspesa pel període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021.

La pròrroga de les mesures per a la contenció de la pandèmia està afectant de forma severa el sector de l'hostaleria i la restauració, que ha vist restringida dràsticament la seva activitat.

Seguint amb la línia de consensuar mesures per pal·liar la situació dels sectors i col·lectius més afectats, durant la sessió plenària del passat dijous, tots els partits polítics del Consistori van mostrar el seu acord per suspendre aquesta taxa de cara a donar suport al sector de la restauració local.

Aquesta mesura, que va sorgir de la Comissió política de seguiment de l’Oficina Covid, se suma a les ja adoptades anteriorment durant el confinament, i es complementa amb les noves línies d’ajut que s'estan posant en marxa des de l’Oficina Covid.

Terrassa
Terrassa

Et pot interessar