Convocatòria de subvencions per al foment del lloguer i l'habitatge assequible

Última revisió 28-09-2020 18:51
28/09/2020

El termini de presentació de les sol·licituds  finalitza el proper 16 d’octubre de 2020.

El passat 16 de setembre es van publicar  les bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible, impulsades i aprovades pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Aquests ajuts s’adrecen a les persones físiques o jurídiques privades propietàries d’habitatges desocupats ubicats a municipis de la comarca del Vallès Oriental, per tal de destinar-los al lloguer, per mitjà del programa de la Borsa de lloguer social de l’Oficina comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental.

Quin és el termini?

El termini de presentació de les sol·licituds  es va obrir el passat 17 de setembre i finalitza el proper 16 d’octubre de 2020.

Com es sol·licita?

Presencialment amb cita prèvia, al Punt d'Informació d'Habitatge Municipal o a la seu del Consell Comarcal; també es pot presentar telemàticament, juntament amb tota la documentació establerta a les bases.

Quins requisits ha de complir l’habitatge?

 • Que l’habitatge estigui ubicat a la comarca del Vallès Oriental, tret d’aquells municipis que disposen del programa de la xarxa de mediació pel lloguer social al seu municipi, com ara Caldes de Montbui, Granollers, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Celoni.
 • Que sigui un habitatge que provingui del mercat lliure o de protecció oficial amb la preceptiva autorització per arrendar.
 • Que disposi de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, o trobar-se en condicions d'obtenir-los un cop fetes les actuacions. 

Quines són les actuacions subvencionables?

Les despeses subvencionables, que s’han de referir a factures emeses a l’any 2020, són les següents:

 • Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 • Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per l’adequació de l’habitatge a la normativa.
 • Arranjament de banys i cuines adaptant -los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 • Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives, inclosos els tancaments de protecció exteriors tipus persianes.
 • Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, fusteria interior i/o exterior, neteja inicial o final de l’habitatge o petites reparacions d’instal·lacions.
 • Reparació o substitució de l’element del punt de cocció de la cuina, extracció de fums, i caldera per un altre element amb una millora de qualificació energètica.
 • Els honoraris facultatius per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat d’eficiència energètica.
 • Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments.

No es poden incloure desperfectes o danys ocasionats per mal ús o mala fe. No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com ara l'impost sobre el valor.

Quina és la quantia màxima de l’ajut?

L’import màxim de la subvenció per persona és en funció de l’import del conjunt de les actuacions dutes a terme en relació amb l’habitatge i s’estableix en:

 • Si l’import del conjunt de les actuacions no supera els 500 euros, Iva exclòs, l’import subvencionat és el 100 % de l’import, IVA exclòs, de la despesa degudament justificada.
 • Si l’import del conjunt de les actuacions es troba entre 500,01 euros fins a 1.000 euros, ambdós inclosos, IVA exclòs, l’import subvencionat és del 50 % de l’import, Iva exclòs, de la despesa degudament justificada.
 • Si l’import del conjunt de les actuacions és igual o superior a 1000,01 euros, IVA exclòs, l’import subvencionat és del 60 % de l’import, IVA exclòs, de la despesa degudament justificada, amb un màxim de 1.000 euros.

 Per a més informació podeu contactar amb el Punt d'Informació d'Habitatge Municipal:

 • Telèfon: 93 860 72 20
 • c/e: llam.habitatge@llicamunt.cat

Subvencions per al foment del lloguer i l'habitatge assequible
Subvencions per al foment del lloguer i l'habitatge assequible

Documents adjunts