Estadístiques de tramitació 2021

 

Els dos canals dels que disposa l’Ajuntament en referencia a l’entrada de sol·licituds son la plataforma e-TRAM, de tramitació telemàtica a través del web municipal, i l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de tramitació presencial.

Durant el passat any 2021 es van registrar un total de 15.179 entrades de documentació, les quals engloben tots els tràmits que, tant la ciutadania, les empreses i altres ens realitzen a l’Ajuntament amb la Corporació Local.

Si s’analitza únicament els tràmits digitals realitzats per la ciutadania mitjançant la via telemàtica e-TRAM, podem veure com la xifra augmenta, passant de les 4.157 sol·licituds l’any 2020 fins a les 5.521 de l’any 2021.

D’aquesta xifra total de 5.521 sol·licituds, 5.301 van ser registrades com a tramitades, el que representa un 96% del total. D’altra banda, 28 d’aquestes sol·licituds figuren com a denegades, el 0,6%. Això, majoritàriament, es deu a errors tècnics de la plataforma de gestió, per duplicitat d'entrades o per problemes en la descàrrega de documents. Per últim, trobem 192 sol·licituds pendents de tramitar, un 3,4% del total. La raó principal és que s'ha fet la tramitació i no el tancament definitiu a l'aplicatiu, o bé, són gestions que impliquen una major elaboració, més dificultat en la recerca de la informació o, en molts casos, perquè formen part d'expedients municipals, que requereixen un termini més llarg de resposta.

Del total de sol·licituds que entren telemàticament per l'e-TRAM, continua havent-hi una preponderància de les instàncies genèriques com a l’any 2020. Aquest tipus de sol·licitud representa més del 82,9% de total de les instàncies de la plataforma telemàtica. Aquest nombre continua sent molt elevat pel fet que el ciutadà mitjançant la instància pot sol·licitar qualsevol tràmit sense la necessitat de presentar una sol·licitud específica.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-02-2022 14:28