Estadístiques de tramitació 2019

L’Ajuntament disposa de dos canals d’entrada de sol·licituds: la via telemàtica a través de la plataforma e-TRAM, de tramitació en línia del web municipal, i la via presencial a través de l’OAC.

Durant el 2019 es van registrar un total de 14.328 entrades de documentació, que engloba tot el ventall de tràmits que la ciutadania, les empreses i altres ens realitzen amb la Corporació local.

El gràfic següent presenta una divisió de les sol·licituds presentades al 2019 segons el seu contingut temàtic:

 

D’aquest total, 7.468 entrades corresponen a tràmits telemàtics: notificacions d’altres ens per EACAT, factures per e-FACT i tràmits de la ciutadania per e-TRAM. Aquesta xifra representa el 52,12% del total de tràmits efectuats el passat any.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analitzem únicament els tràmits de la ciutadania amb l’Ajuntament, durant el 2019 es van registrar un total de 2.022 sol·licituds a través de la plataforma e-TRAM

D'aquest total es van tramitar 1.618; 112 figuren com a denegades per errors tècnics de la plataforma de gestió, la major part per duplicitat d'entrades i problemes en la descàrrega de documents; per últim 292 sol·licituds estan pendents de tramitar, algunes perquè s'ha fet la tramitació i no el tancament definitiu a l'aplicatiu, altres perquè són gestions que impliquen una major elaboració, més dificultat en la recerca de la informació o, en molts casos, formen part d'expedients municipals, que requereixen un termini més llarg de resposta

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta és la classificació segons el tipus de tràmit:

Del total de sol·licituds que entren telemàticament per l'e-TRAM el 88,2% són instàncies genèriques. Aquest nombre és molt elevat pel fet que el ciutadà mitjançant la instància pot sol·licitar qualsevol tràmit sense la necessitat de presentar una sol·licitud especifica.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-02-2021 10:10