Estadístiques de tramitació 2020

Els dos canals dels que disposa l’Ajuntament en referencia a l’entrada de sol·licituds son la plataforma e-TRAM, de tramitació telemàtica a través del web municipal, i l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de tramitació presencial.

Durant aquest any 2020 tan atípic es van registrar un total de 11.873 entrades de documentació, les quals engloben tots els tràmits que, tant la ciutadania, les empreses i altres ens realitzen a l’Ajuntament amb la Corporació Local.

El següent gràfic presenta una divisió, segons el contingut, de les categories amb més pes dintre del total de sol·licituds presentades al 2020:

 

 

 

 

 

Si s’analitza únicament els tràmits digitals realitzats per la ciutadania mitjançant la via telemàtica e-TRAM, podem veure com la xifra d’aquest tipus de tràmit ha estat doblada, passant de les 2.022 sol·licituds l’any 2019 fins a les 4.157 de l’any 2020. La conclusió més obvia que s’extreu d’aquest increment es la pròpia situació sociosanitària i la impossibilitat de sortir de casa durant els mesos de confinament domiciliaria que vam patir degut a la pandèmia.

D’aquesta xifra total de 4.157 sol·licituds, 3.672 van ser registrades com a tramitades, es a dir, més del 88% del total. D’altra banda, 99 d’aquestes sol·licituds figuren com a denegades, conformant només un 2,38%. Això, majoritàriament, es deu a errors tècnics de la plataforma de gestió, per duplicitat d'entrades o per problemes en la descàrrega de documents. Per últim, trobem com 386 sol·licituds estan pendents de tramitar, això es una mica més del 9%. La raó principal és que s'ha fet la tramitació i no el tancament definitiu a l'aplicatiu, o bé són gestions que impliquen una major elaboració, més dificultat en la recerca de la informació o, en molts casos, perquè formen part d'expedients municipals, que requereixen un termini més llarg de resposta.

 

 

 

 

 

 

 

La classificació segons el tipus de tràmit es la següent:

Del total de sol·licituds que entren telemàticament per l'e-TRAM, continua havent-hi una preponderància de les instàncies genèriques com a l’any 2019. Aquest tipus de sol·licitud representa més del 80% de total de les instancies de la plataforma telemàtica. Aquest nombre continua sent molt elevat pel fet que el ciutadà mitjançant la instància pot sol·licitar qualsevol tràmit sense la necessitat de presentar una sol·licitud especifica.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-02-2021 10:56