Processos participatius tancats


Pla Local de Joventut 2022-2026

Pla Local de Joventut  2022-2026

El Pla Local de Joventut és un document que recull la voluntat d'afrontar reptes que deriven de les transformacions de la realitat juvenil els propers anys.

2022

El Pla Local de Joventut (PLJ) es va elaborar l'any 2022 amb la participació de 338 persones entre  joves, professionals de diversos àmbits relacionats amb les polítiques de joventut i representants polítics, que van participar a la fase de diagnosi de la realitat juvenil del municipi i, posteriorment, a la fase de disseny de l’estratègia i els projectes a desenvolupar en el propers quatre anys.

2023

El Ple Municipal de 26 de gener va aprovar per unanimitat la ratificació del Pla Local de Joventut de Lliçà d’Amunt, que marca les polítiques i les accions en matèria juvenil fins el 2026.

Pla educatiu local de Lliçà d'Amunt. Educ360

Pla educatiu local de Lliçà d'Amunt. Educ360

El Pla local educatiu Educ360 recull la proposta estratègica que ha de vertebrar la política educativa del municipi durant el quadrienni 2022-2026. La seva finalitat és millorar la situació i les oportunitats educatives que ofereix Lliçà d’Amunt des d’una visió integral de l’educació i l’impuls d’una xarxa d’aprenentatge connectat, promovent la construcció d’un escenari de corresponsabilitat  i treball en xarxa i transversal.

2021

L’objectiu principal del procés d’elaboració del Pla local educatiu va ser desenvolupar una anàlisi de la situació socioeducativa actual al municipi de Lliçà d’Amunt i dissenyar un pla d’acció amb propostes als objectius prioritzats. A nivell metodològic, una de les principals premisses va ser la cerca de representativitat i la implicació de diferents agents polítics i socioeducatius del territori en la diagnosi de la situació de partida, l’elaboració de propostes del pla d’acció i la validació del pla. Per això, ses van crear diferents espais de debat, reflexió conjunta i participació al llarg de cadascuna de les fases del procés de treball. Tot aquest procés va estar coordinat per un Grup Motor format per personal polític i tècnic de la Regidoria d’Educació, la tècnica referent de la Diputació de Barcelona i l’equip de la consultora contractada.

El procés de treball es va dividir en cinc fases compreses entre els mesos de gener i octubre de l’any 2021.

La mostra d’aquestes va ser d’un total de 949 alumnes i 706 famílies.

2022

El Ple Municipal de 27 de gener va aprovar per unanimitat la ratificació del Pla Educatiu Local de Lliçà d’Amunt, que marca les polítiques i les accions en matèria educativa fins el 2026.

2022-2026

Seguiment del Pla d'Acció:

Lliçà Creix amb tu!

Lliçà Creix amb tu!

2021

L’INCASÒL i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt promouen un procés de participació ciutadana determinant per al disseny dels espais públics del nou centre urbà del municipi. L'objectiu de la participació s'orienta a identificar quines activitats i usos voldran desenvolupar els veïns i les veïnes de Lliçà d'Amunt al nous carrers, places i espais, així com a debatre sobre les característiques que hauran de tenir aquests espais i els elements que els hauran de conformar perquè pugui tenir lloc la vida urbana imaginada. Tota aquesta informació es traslladarà a l'equip tècnic redactor perquè sigui considerada en l'elaboració dels projectes d'urbanització.

Estructura del procés participatiu

El procés participatiu està dividit en tres fases: una informativa, una deliberativa, i una fase de retorn dels resultats del procés i l'impacte en el projecte definitiu. En la fase deliberativa es recolliran les propostes i es realitzaran les sessions de treball a través de plataformes virtuals o amb activitats presencials, sempre que la situació sanitària ho permeti i amb les mesures que garanteixin la salut i el benestar de les persones participants.

Documentació

2021

2023

  • Decret d'Alcaldia de 14 de desembre de 2023 per a l'aprovació definitiva del Projecte bàsic d'urbanització de la modificació puntual del POUM de de Lliçà d’Amunt dels sectors PAU18 Centre – Can Guadanya Vell i PAU19 Centre – Can Francí
  • Anunci sobre una resolució referent a l’aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació, del polígon d’actuació urbanística PAU-19 Centre – Can Francí, del terme municipal de Lliçà d’Amunt.
  • Espai web sobre el Nou centre urbà de Lliçà d'Amunt

 

 

Pla Local d'Habitatge de Lliçà d'Amunt

Pla Local d'Habitatge de Lliçà d'Amunt

2021

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt va decidir obrir la participació a finals del 2021 per debatre, redactar i aprovar un Pla Local d’Habitatge que endreci les prioritats del municipi en la matèria. El procés participatiu va posar a la deliberació de la ciutadania, entitats i grups polítics una diagnosi de l’estat de l’habitatge a Lliçà, d’acord amb el treball previ d’un equip expert redactor basat en estadístiques i del treball de camp, això va permetre que els actors esmentats portessin a terme propostes d’actuacions a executar per l’Ajuntament. Aquestes propostes d’actuacions van ser estudiades d'acord amb els diferents objectius estratègics i línies d’actuació del pla.

Fases del procés

01-07-2021 - 30-07-2021

Fase 0: Plantejament del projecte i posada en marxa del procés

En aquesta fase inicial,es van acordar els criteris i el calendari del procés, també es van posar  en marxa els diferents elements comunicatius per donar el tret de sortida al procés participatiu.

01-09-0021 - 30-09-0021

Fase I: Anàlisi participada

En aquesta primera fase, el procés participatiu va complementar el treball de l’equip redactor, basat en dades estadístiques i del treball de camp, amb els resultats del procés participatiu.

01-10-2021 - 30-10-2021

Fase II: Propostes d'actuacions

Presentació de propostes d’actuació per part dels participants.

2022

El pla local d’habitatge (PLH) és el document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.), defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

 

 

 

Definició dels nous Parcs urbans de Ca l'Artigues i Palaudàries

Definició dels nous Parcs urbans de Ca l'Artigues i Palaudàries

Durant els mesos de febrer i març de 2019, l’Ajuntament va iniciar un procés participatiu obert a la ciutadania per definir la forma, usos i activitats de dos àrees verdes del nostre municipi, que s’han anomenat el Parc de Ca l’Artigues i el Parc de Palaudàries, amb els objectius d’aportar una major qualitat ambiental i paisatgística als barris, i millorar i crear nous espais de socialització a l’aire lliure.

2019

  • 23 de febrer -  primera sessió consistent en una passejada conjunta per observar l’estat d’aquests espais i ser més conscients dels aspectes positius i negatius actuals.
  • 9 de març - segona sessió serà de debat per grups d’interès on es definirà com volem que siguin els nous parcs de Lliçà d’Amunt. Les sessions de debat tindran lloc a les 11h, al Centre Cívic Ca l’Artigues, per al Parc de Ca l’Artigues, i a les 17h, al Centre Cívic Palaudàries, per al Parc de Palaudàries.

En aquest procés participatiu, a càrrec de l’empresa Baobab Estudio, es va convidar de manera especial les entitats locals i les AFES dels centres educatius.

Aquestes dues zones verdes són properes a escoles; l’Escola Rosa Oriol i Anguera en el cas del Parc de Ca l’Artigues, i l’Escola Bressol Municipal Palaudàries i l’Escola Miquel Martí i Pol en el cas del Parc de Palaudàries.

El Parc de Ca l’Artigues anirà de l’Escola Rosa Oriol i Anguera, passant pel Centre Cívic Ca l’Artigues i fins arribar al Patinòdrom de Ca l’Esteper.

El Parc de Palaudàries anirà de l’Escola Miquel Martí i Pol, passant pel Centre Cívic i el Casal de la Gent Gran de Palaudàries i fins arribar al CAP d’aquesta zona.

El resultat del procés participatiu es va fer públic el passat 16 de novembre en dues sessions, al matí al Centre Cívic Ca l’Artigues i a la tarda al Centre Cívic Palaudàries.

Els projectes del Parc de Ca l’Artigues i del Parc de Palaudàries, que inclouen replantar arbres, accessos, sorrals, circuits, elements lúdics per a diferents grups d’edat i zona de pícnic, es portaran a terme per fases.

Documents

2022 - 2023

L’Ajuntament ha executat les obres del Parc de Ca l’Artigues, situat a l’entorn de l’Escola Rosa Oriol i Anguera, deixant per una segona fase la millora dels voltants del Centre Cívic. L’àrea d’actuació del Parc de Ca l’Artigues comprèn una superfície aproximada de 31.800m2 i es divideix en 12 actuacions principals. L’obra inclou l’arranjament i creació de zones infantils, la preparació d’una zona de cal·listènia, l’adequació d’una àrea per a salts de BTT i zones de descans i pícnic. El pressupost de les obres adjudicades del Parc de Ca l’Artigues va ser de 383.999,02 € (IVA inclòs).

Per altra banda, l’anomenat Parc de Palaudàries anirà de l’Escola Miquel Martí i Pol passant pel Centre Cívic i el Casal de la Gent Gran i fins arribar al CAP. El projecte s’ha dut a terme en 4 fases. El pressupost és de 10.000€ per fase, en total uns 40.000€.
L’àrea d’actuació del Parc de Palaudàries comprèn una superfície aproximada de 36.600m2 i es divideix en 10 actuacions principals. S’ha instal·lat una nova tirolina, mobiliari urbà, jocs infantils (caseta i tobogan) i s’ha construït un àmbit de sorral, així com la plantació del talús que limita amb el vial de l’Escola Miquel Martí i Pol.

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-03-2024 12:37