Registre de grups d'interès

Què és el Registre de grups d’interès?

El Registre de grups d’interès de Catalunya és el cens centralitzat de les persones físiques o jurídiques de caràcter privat que fan actuacions de participació activa en polítiques públiques o en processos de presa de decisions davant d’ens públics, entitats i organismes, amb la finalitat d'influir en l'orientació d'aquestes polítiques en defensa d'un interès propi o de tercers, o d'un interès general. També poden formar-ne part les plataformes, xarxes o altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d'influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Registre de grups d'interès de Catalunya.

Què són els s grups d’interès?

  • Persones físiques o jurídiques privades que duen a terme activitats susceptibles d'influir directament o indirectament en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques, en l'elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d'un interès propi o de tercers o d'un interès general.
  • Organitzacions, plataformes, xarxes i altres formes d'activitat col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen, de facto, una font d'influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l'àmbit objectiu del Registre. 

Els grups d'interès també s’anomenen grups de pressió, lobbys o stakeholders.

Inscripció

Per realitzar la inscripció al Registre de Grups d’Interès de Catalunya, cal accedir a l’espai web del Departament de Justícia i formalitzar la sol·licitud en línia. Des del mateix espai, és possible actualitzar les dades, cancel·lar-les o presentar una alerta o denúncia sobre un grup d’interès registrat.

La inscripció haurà de ser formalitzada per part del representant del grup d’interès i haurà d’anar acompanyada d’una declaració responsable on el grup accepta les obligacions que comporta la inscripció així com informa de les activitats que du a terme, del seu àmbit d’interès i del seu finançament.

Consulta

És possible consultar la informació general i bàsica de qualsevol dels grups inscrits (nom de la persona o organització, direcció de la seu social, finalitat i objectius, etc) així com informació específica relacionada amb els seus espais d’influència (propostes normatives i polítiques objectiu, objecte de les comunicacions, etc.) i, finalment, informació de caire financer.

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-03-2024 12:52