Sessió ordinària del Ple Municipal

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació actes anteriors

2.- Donar compte dels decrets d'alcaldia

3.- Donar compte liquidació exercici 2022

4.- Ratificació decret atorgament premis al mèrit esportiu 2022

5.- Aprovació festes locals 2024

6.- Autorització venda parcel·la 12 projecte reparcel·lació

Can Montcau-Can Malé de Lliçà d'Amunt

7.- Aprovació inicial modificació pressupost per modificació

plantilla personal

8.- Afers urgents.

9.- Mocions.

10.- Precs i preguntes.

20/07/2023
Hora inici 19:00
93 841 61 55

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-07-2023 14:18