L'Ajuntament i SOREA signen un conveni de col·laboració

Última revisió 07-11-2019 09:17
06/11/2019

El passat dijous, l'Ajuntament i SOREA van signar un conveni de col·laboració per a la generació d’ajuts i mesures socials associades al servei municipal de subministrament d’aigua.

Aquest conveni preveu la creació d'un Fons de Solidaritat, amb l’aportació de 5.000 euros anuals, destinat a la concessió d'ajuts per al pagament de factures durant els propers 4 anys, 2019-2022.

Aquest és un conveni de continuïtat, ja que fins el passat estiu estava vigent el primer conveni signat amb la companyia, destinat al pagament de factures de 2016 a 2018. Amb el primer conveni es van beneficiar 24 famílies i es van pagar un total de 111 factures per import de 14.998 euros.

Les famílies que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica podran optar a aquest ajut, previ informe dels Serveis Socials Municipals, que comportarà l’exempció del pagament de les factures d’aigua, que seran abonades amb càrrec al Fons de Solidaritat constituït per SOREA.

A banda del Fons de Solidaritat, en el marc de la reunió, els representants de la companyia van explicar les diferents bonificacions que es poden aplicar a la facturació, segons la casuística familiar, mostrant les dades  de les famílies beneficiàries al nostre municipi, recollides a l’octubre de 2019:

  • Bonificacions per llars amb més de 3 persones: ampliació dels trams de consum per aquells habitatges on convisquin més de tres persones. A Lliçà d’Amunt, 909 famílies es beneficien d’aquets ajut.
  • Tarifa bonificada: bonificació especial a la quota de servei, previ informe de Serveis Socials, encarregats de definir les condicions per accedir a la bonificació. 58 famílies beneficiàries.
  • Tarifa Social: bonificació del 100% al 1r tram, aplicable sempre que no es superin els 27 m3 al trimestre o l’equivalent si són famílies nombroses; i  tarifa reduïda del 50% a tots els trams si es supera la dotació bàsica. Aquesta bonificació la poden gaudir les persones i unitats familiars que hagin acreditat que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o en situació de risc d’exclusió residencial, mitjançant informe dels Serveis Socials. També es poden acollir a questa bonificació les persones perceptores de pensions mínimes contributives i altres col·lectius d'especial protecció, que es trobin en algunes de les situacions recollides al web de l’Agència Catalana de l’Aigua.  Aquesta bonificació s’ha aplicat a 58 famílies del nostre municipi.

A més de les bonificacions, les persones abonades tenen l’opció de flexibilitzar els pagaments a diversos terminis sense interessos, o acollir-se  a la modalitat de pagament pla, amb un import fix mensual i la regularització de les diferències de consum.

També són els propis abonats els encarregats de decidir com volen rebre la seva facturació. SOREA ha posat en marxa una campanya de factura digital amb l’objectiu de fomentar el nombre de factures electròniques, el mètode més còmode, segur i sostenible de controlar el consum. A més, la campanya té una vessant social, que contempla la donació d’1 euro al Programa de Pobresa Energètica de Creu Roja per cada alta a la factura electrònica. Més informació a: https://www.holafacturadigital.com/sorea/


 

Et pot interessar