Sessió ordinària del Ple Municipal

Ordre del dia

1.- Aprovació de les actes anteriors.
2.- Manifest amb motiu del Dia Internacional Eliminació de la Violència contra les Dones.
3.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.
4.- Proposta renovació Jutge de pau substitut.
5.- Aprovació pròrroga Pla local joventut 2017-2021.
6.- Aprovació acta operacions delimitació dels termes de Lliçà de Vall i Lliçà d'Amunt.
7.- Verificació del text refós de la modificació del POUM pel que fa a ca la Miquela.
8.- Aprovació inicial modificació POUM adaptació NNUU en relació als usos industrials en sol no urbanitzable.
9.- Afers urgents.
10.- Mocions.
11.- Precs i preguntes.

La sessió plenària es podrà seguit en directe pel canal de YouTube municipal.

25/11/2021
Hora inici 19:00
93 841 61 55

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-11-2021 10:21