Sessió ordinària del Ple Municipal

Ordre del dia

1.- Aprovació actes del 23-12-21 i 27-1-22

2.- Donar compte dels decrets d'alcaldia emesos des del dia 1 de gener al 16 de març de 2022

3.- Donar compte dels informes estabilitat i període mig de pagament del quart trimestre de 2021

4.- Donar compte del decret d'alcaldia d’aprovació de la liquidació 2021

5.- Aprovació inicial modificació pressupost exercici 2022

6.- Aprovació Pla mesures antifrau

7.- Autorització compatibilitat

8.- Aprovació acta delimitació entre els termes de Lliçà d'Amunt i Granollers

9.- Desestimació recurs de reposició contra acord de refús de la moció de reprovació del regidor Fran Sánchez.

10.- Afers urgents.

11.- Mocions.

12.- Precs i preguntes.

La sessió plenària es podrà seguit en directe pel canal de YouTube municipal.

31/03/2022
Hora inici 19:00
93 841 61 55

Vídeos

Ple ordinari de 31 de març de 2022

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-03-2022 13:36