Convocatòria d'ajuts de menjador pel curs escolar 2021-2022

Última revisió 17-06-2021 08:06
15/06/2021

Un cop aprovades definitivament les bases de la convocatòria d’ajuts de menjador pel curs escolar 2021-2022, atorgats per la Generalitat a través del Consell Comarcal, s'obre el període de sol·licituds, que enguany s'han de presentar del 15 de juny al 12 de juliol, ambdós inclosos.

Poden ser beneficiaris d'aquest ajut els alumnes matriculats en un centre educatiu del municipi de Lliçà d'Amunt i/o al Vallès Oriental, sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol del cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, i d'ensenyaments obligatoris, que compleixen amb els requisits especificats a les bases de la convocatòria.

Poden sol·licitar els ajuts de menjador els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels beneficiaris.

Aquest any, amb motiu del context actual, es continua prioritzant la presentació de les sol·licituds de forma te­lemàtica a través de la instància genèrica del web municipal, adjuntant el model de sol·licitud editable del Consell Comarcal degudament omplert i signat per tots els membres que formen la unitat familiar, juntament amb la documentació requerida a les bases de la convocatòria, si és la primera vegada que es demana l’ajut o ha variat alguna de les dades aportades l’any anterior.

Per fer el tràmit electrònica­ment cal disposar d’un sistema d'identificació i signatura electrònica. Si no es té, es pot obtenir fàcilment a través de l’IdCAT Mòbil, que permet identificar-vos i signar des de qualsevol mòbil, tauleta o ordinador (per a més informació: https://idcatmobil.seu.cat).

En els ca­sos que no es pugui disposar d’identificació digital o que es tinguin dificultats per accedir al portal telemàtic, es podrà trucar al telèfon 93 860 72 20 de la regidoria d'Acció social per demanar suport o bé per demanar cita prèvia per fer el tràmit.

Les persones amb cita prèvia s’hauran d’adreçar, en l’horari i data acordats prèviament, a la regidoria d’Acció Social:

  • Adreça: de Rafael Casanova, 8, 1a planta.
  • Telèfon: 93 860 72 20.

Informació d'interès

Ajuts de menjador pel curs escolar 2021-2022
Ajuts de menjador pel curs escolar 2021-2022