Coronavirus: consells de protecció

Última revisió 17-03-2020 12:37
12/03/2020

Objectiu: preservar els serveis mèdics

Totes aquestes mesures tenen per objectiu evitar la propagació de la malaltia, que no acostuma a ser greu en persones en bon estat de salut, però que pot ser-ho en malalts amb patologies prèvies o d’edat avançada. Es tracta, per tant, d’evitar l’avenç de la infecció per preservar els serveis de salut i d’urgències i garantir la seva capacitat d’atendre els casos que requereixen atenció crítica. Cuidant-nos, cuidem el nostre veïnat més vulnerable.

Què cal fer per protegir-se

Per prevenir el virus, cal que apliqueu les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria:

  • Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques 70%), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
  • Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida (amb solucions alcohòliques 70% o amb aigua i sabó).
  • Eviteu el contacte proper (almenys una distància de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions, i no hi compartiu les pertinences personals.
  • Eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament.
  • No s’han de prendre precaucions especials amb els animals a Estat espanyol, ni amb els aliments, per evitar aquesta infecció.

Gestió de residus generats per malalts o cuidadors i cuidadores de persones amb Covid-19

Els residus generats per malalts o cuidadors i cuidadores de persones amb Coronavirus Covid-19 han de ser gestionats d'una manera concreta: Els mocadors, mascaretes i altra material que es pugui haver impregnat de fluids podrien ser una font de contagi. Per evitar-ho cal que es posin en una bossa de tancament hermètic.

Les persones que hagin atès al familiar o amic infectat han de posar també el material que hagin utilitzat en aquest tipus de bossa: ulleres, mascaretes, bata, etc. Per desfer-te d’aquests residus cal que introdueixis la bossa tancada en una segona bossa i la dipositis a un contenidor de la resta (color gris).

Seguiu les recomanacions oficials i no difongueu informacions no contrastades

L’Ajuntament vol transmetre un missatge de tranquil·litat al conjunt de la ciutadania, amb el compromís de seguir aportant informació actualitzada i transparent. Així mateix, fa una crida a consultar informació oficial i no deixar-se endur ni reproduir rumors o notícies falses o tendencioses. Per obtenir informació actualitzada sobre les accions que està portant a terme l’Ajuntament podeu visitar la secció del web municipal creada per a aquesta finalitat; per informació sobre el coronavirus podeu visitar el web del Canal Salut.

Mesures de prevenció
Mesures de prevenció