Cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)

Última revisió 15-07-2021 12:37
15/07/2021

Al setembre s'inicien els cursos de català que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL). Prèviament a la matriculació, cal fer una prova de col·locació (o nivell), en cas de no tenir cap certificat oficial, amb la finalitat d'assignar cada alumne al curs més adequat d'acord amb el seu nivell.

Proves de col·locació (o nivell)

Les proves de col·locació són gratuïtes i es poden fer en línia o a prop de casa i tenen validesa durant un període màxim de 2 anys. Es poden sol·licitar fins el 23 de juliol i de l'1 al 15 de setembre.

Aquesta prova és un requisit indispensable per matricular-se en un curs, si no es disposa d'un certificat de coneixements de català que acrediti el nivell i si no s’ha fet cap curs o prova prèviament. 

Totes les persones interessades en el nivell superior (C2) que no tinguin el certificat de coneixements de suficiència (C1) del CPNL o de la DGPL, hauran de fer obligatòriament una prova de col·locació. 

Inscripció

El període d'inscripció general va del 13 al 15 de setembre, les persones que han fet un curs al CPNL durant l'últim any, poden fer la inscripció preferent del 6 al 10 de setembre.

Per a més informació:

Procés d'inscripció
Procés d'inscripció