La Comissió de Govern del Consell Comarcal, celebrada el passat 3 d’agost, va aprovar els ajuts individuals de menjadors escolars per al curs 2022/23, per un import de 5.255.200,54€ euros.

">

166 alumnes lliçanencs sol·liciten ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2022/23

Última revisió 13-09-2023 12:34
26/09/2022

La Comissió de Govern del Consell Comarcal, celebrada el passat 3 d’agost, va aprovar els ajuts individuals de menjadors escolars per al curs 2022/23, per un import de 5.255.200,54€ euros.

En aquesta fase inicial de la convocatòria s’han rebut un total de 9.111 sol·licituds tramitades pels ajuntaments.

De les sol·licituds rebudes, s’han resolt favorablement 6.493, de les quals 6.024 tindran un ajut garantit del 70% i 469 del 100% del cost del servei de menjador i sempre tenint en compte el preu màxim de 6,54 € per dia, topall establert pel Departament d’Educació.

Han estat desestimades 1.713 sol·licituds per no complir els requisits establerts a les bases, en la majoria dels casos per superar el llindar de renda familiar anual màxim establert o el llindar de rendiments patrimonials.

Resten pendents de resoldre 905 sol·licituds, pendents d’esmenar o de valorar per manca de dades.

A Lliçà d’Amunt hi ha hagut 156 alumnes sol·licitants d’ajuts de menjador escolar per al curs escolar 2022-2023 (infantil, primària i secundària obligatòria), entre els quals 8 alumnes refugiats ucraïnesos.

A l’e-tauler del Consell Comarcal s’ha publicat l’enllaç per consultar les resolucions provisionals de les beques aprovades i denegades perquè els infants puguin fer ús del menjador des del primer dia del curs.

En aquells casos que hagin quedat exclosos dels ajuts, es podrà interposar un recurs administratiu a partir del dia següent a la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Ajuts de menjador
Ajuts de menjador

Et pot interessar