Prevenció per al control del mosquit tigre

Última revisió 08-11-2019 12:38
08/11/2019

El període d'activitat del mosquit tigre a Catalunya comprèn des del mes de maig fins al mes de novembre. El més efectiu és evitar la posta d'ous i el creixement de les seves larves aquàtiques, i eliminar tots els punts d'aigua on pot créixer.

Fa anys que el mosquit tigre és present a Lliçà d'Amunt, la manera més efectiva de frenar la proliferació del mosquit és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves. Això només s'aconsegueix eliminant els llocs d'aigua on creixen, habitualment acumulacions en recipients que es deixen a la intempèrie.

El mosquit tigre pon ous a qualsevol lloc de petites dimensions susceptible de quedar inundat i que contingui aigua durant uns quants dies.

A les propietats privades la implicació ciutadana és vital per a combatre la proliferació de mosquits, a partir d’unes senzilles mesures:

  • Buidar els plats dels testos mínim cada cinc dies.
  • Els testos o qualsevol altre recipient abandonat cal posar-los cap per avall per impedir l’acumulació d’aigua.
  • Mantenir netes les piscines tot l'any.
  • Emplenar els forats dels arbres on es pugui acumular aigua, amb sorra.
  • Fer córrer l’aigua pels desguassos dels patis cada cinc dies i mantenir la superfície neta de fullaraca.
  • Mantenir neta de fullaraca les canaleres de la teulada i evitar les acumulacions d'aigua.
  • Qualsevol dipòsit d'aigua ha de romandre tancat o amb mosquitera.
  • Mantenir els pneumàtics sota cobert o tapar-los

Campanya
Campanya "Al mosquit tigre ni una gota d'aigua!"

Et pot interessar