Crònica del Ple extraordinari del 23 de desembre

Última revisió 31-01-2022 16:36
28/12/2021

1.- Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2022.

El Ple va aprovar inicialment el Pressupost municipal general consolidat per a l’exercici 2022 amb un superàvit inicial, essent l’import de les despeses de 21.250.906,33 euros, dels quals 21.220,469,65 corresponen a l’entitat i 30.436,68 euros a l’Empresa municipal; i l’import dels ingressos de 21.288.369,65 euros, dels quals 21.220.469,65 euros corresponen a l’entitat i 67.900 euros a l’Empresa municipal. També va aprovar la relació de llocs de treball i la plantilla de personal que es detalla al Pressupost, així com les Bases d’execució del Pressupost general.

El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va dir que es tractava d’un dia important, ja que s’aprovaria el full de ruta per als propers 12 mesos, el qual consolidaria les polítiques iniciades els darrers anys, uns anys que han estat difícils. El regidor del PSC va explicar que aquests pressupostos s’havien treballat amb cura, des d’una perspectiva prudent i realista, amb els objectius principals que ningú es quedi enrere i poder oferir oportunitats. Sánchez també va comentar que, si la situació sanitària i econòmica ho requereix, serien uns pressupostos dinàmics, que s’anirien adaptant a les necessitats del municipi, i va manifestar la voluntat de treballar aquest dinamisme de manera conjunta amb la resta de forces polítiques perquè el pressupost es mantingui viu i actualitzat.

El portaveu del PSC va agrair l’augment de les aportacions econòmiques de l’Estat, la Generalitat i la Diputació, i va destacar els ingressos provinents del polígon industrial de Can Montcau. També va dir que s’havia incorporat la nova norma de les plusvàlues i va posar èmfasi en l’estabilitat pressupostària.

El regidor del PSC va explicar el pressupost 2022 dividint-lo en 5 punts:

Es vol fer front a la pobresa energètica i també s’aposta per la Cultura, la Joventut i l’Educació, que els ciutadans puguin gaudir de celebracions adaptades a la seguretat sanitària, que els joves se sentin més del poble i que la socialització de llibres arribi al darrer tram d’alumnes que faltava.

També s’aposta per l’Esport, potenciant l’esport base, i els Centres Cívics.

Es potencia el manteniment del municipi en relació a la neteja dels espais verds i a la recollida de residus.

S’aposta per un poble més segur amb noves places de Policia tant per tasques de vigilància com de proximitat.

En relació a les inversions, Sánchez va anomenar una nova plaça d’Arquitecte; el pont del riu Tenes; nous reasfaltatges; un gran parc central a Ca l’Artigues acompanyat d’un pàrquing; la construcció d’un nou institut de secundària a Palaudàries; la urbanització del carrer Major per donar continuïtat al casc antic i també connectar-lo a la zona comercial; un skate park a la zona de Palaudàries propera a l’institut; la reordenació de Ca l’Esteper davant del local social i al costat del Patinòdrom com a zona d’oci atractiva; més trams de canvi de llums a Led; la restauració del safareig com a patrimoni cultural i història del poble; l’adequació del camí fluvial; i la reordenació de la zona comercial de La Cruïlla.

El portaveu d’ERC, Iban Martínez, va qualificar el pressupost 2022 d’un projecte polític de qui mana, que no ha pogut comptar amb les aportacions de l’oposició per manca d’informació, continuista, amb variacions ínfimes respecte al darrer any i propi d’un any preelectoral. ERC va criticar l’augment de la partida de Cultura i va dir que només hi havia festes i no projectes culturals. També va reclamar més projectes de Joventut. En relació a Educació, va comentar la socialització de llibres i va dir que es podia haver arribat des del primer dia a tots els alumnes. En relació a l’aposta per l’esport base, va demanar més informació sobre aquest projecte. I, en relació a Medi Ambient, també va dir que no hi veien cap projecte, que només augmentava la despesa en neteja del verd, que s’hauria d’haver anat fent progressivament, i que el model de recollida i gestió de residus fa temps que s’ha esgotat, no s’ha adaptat i cal un nou projecte que no sigui tapar forats. Iban Martínez va trobar graciós l’augment de la partida de Protocol i de la partida de Comunicació relacionada amb la imatge corporativa. I va lamentar la baixada en cada pressupost de la partida destinada a Cooperació. ERC va donar quatre dades per reflexionar: es destinen 38€/habitant a Cultura, 14,5€/habitant a Joventut, 4,5€/habitant a Gent Gran i 0,39€/habitant a Cooperació. També va dir que la despesa per cobrir residus i neteja viària és inferior a la taxa que es paga. I va comentar que no havien vist cap partida destinada a ajuts Covid ni diners destinats a aquesta finalitat en les partides de Serveis Socials i Promoció econòmica. En relació a les inversions, aquest partit va dir que aquest any serien més vistoses i que el pressupost 2022 és un projecte bèstia de precampanya.

En referència a les dades de diners per habitant donades per ERC, el Portaveu del PSC, Fran Sánchez, va puntualitzar que no només les regidories d’Infància i Joventut o Gent Gran fan projectes per aquesta franja d’edat, sinó que hi ha altres regidories de l’Ajuntament que també treballen per aquests col·lectius, ja que les regidories són transversals. En relació a projectes de Medi Ambient, Sánchez va anomenar-ne alguns com les plaques solars o la bassa de Can Dunyó. I, sobre l’Oficina Covid, va insistir en què es reforça la partida de Serveis Socials destinada a la pobresa energètica.

El portaveu d’En Comú Podem, Antonio Polo, va començar dient que no hi havia hagut cap predisposició a fer partícip a l’oposició en aquest pressupost per al 2022. Polo va qualificar el pressupost de previsible per un any preelectoral i va dir que creia que hi havia una previsió d’ingressos i unes despeses exagerades. En relació als ingressos, va comentar que se segueix demanant un préstec i endeutant l’Ajuntament. En relació a les despeses, va criticar l’augment de la partida destinada a Festa Major i altres festes quan no tenim cap espai diferenciat per a Cultura; va reclamar un espai en condicions per al jovent; va lamentar el pressupost igual o més baix de Serveis Socials; va parlar de necessitats vitals i socials per a la gent gran, a banda d’activitats, i va anomenar el Centre de Dia tirat endavant a iniciativa ciutadana; va reclamar el mateix servei de transport per a tota la població fent referència al veïnat de Can Rovira, Can Roure i Palaudalba; va criticar la baixada de la partida de Promoció econòmica i que no es prioritzin temes com Can Malé o el Pla Agrari; va dir que Medi Ambient és més que la neteja i que és el moment de l’emergència climàtica; va comentar que creia que la Mancomunitat havia perdut sentit; va lamentar el pressupost de Cooperació; i va manifestar que trobava a faltar el projecte Covid, els accessos a Can Malé i més inversions en la xarxa d’aigua, que va qualificar de tercermundista. El portaveu d’En Comú Podem va qualificar el pressupost 2022 de ranci i populista, pensat per l’interès del PSC i no com a projecte de futur pel poble. 

El portaveu del PSC, Fran Sánchez, va defensar la Mancomunitat i va dir que era un projecte solidari i de cooperació, que ens fa forts, i que no s’abandonaria, i va anomenar precisament el Parc Agrari o la socialització de la música a les escoles.

El portaveu de Ciutadans, Oriol Vera, va comentar que es tractava d’un pressupost lligat a una pujada d’impostos, tot i l’època que estem vivint, i que el seu partit no ho tolerava. També va comentar que queia l’Oficina Covid i que no veien subvencions ni ajudes directes. A més, creuen que ara no toca tirar endavant el Parc de Ca l’Artigues i que la Generalitat podria destinar més diners al nou institut. Per altra banda, van agrair l’augment de la plantilla de la Policia local.

El portaveu de Junts, Manel Busquets, també va posar en dubte la voluntat de l’equip de govern de parlar amb l’oposició, quan la informació arriba tard i no és acurada. En relació als ingressos, Busquets  va anomenar l’augment de la participació de l’Estat, la Generalitat i la Diputació, però també va dir que hi havia un augment elevat dels impostos i que tota la càrrega recau en el ciutadà. En relació de les despeses, v

Junts va anomenar qüestions del pressupost que els agradaven: l’aposta per fer front a la pobresa energètica, l’augment de la plantilla de la policia, més diners per a Protecció Civil i per als Centres Cívics, també per al manteniment de vies i la millora del patrimoni, l’skate, el vestidor del Patinòdrom, el Parc de Ca l’Artigues, els reasfaltages, la consolidació de Can Malé i l’enllumenat. Però, també va anomenar altres qüestions que els hagués agradat que s’incloguessin: projectes de Medi Ambient (plaques solars, biomassa), més aposta en sanitat, ajudes a comerços i autònoms, piscina coberta, nou pavelló o habilitació de l’altell, centre juvenil, centre d’especialitat mèdica i centre de dia. Aquest partit va criticar que es fessin tantes coses en un any preelectoral dient que el pressupost no ha de ser una eina política sinó una eina per solucionar els problemes del poble i va qualificar el pressupost 2022 de continuista, amb poca imaginació, gens valent, que endeuta el poble tot i el marge, i enfocat a un resultat electoral i no a un interès municipal.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va puntualitzar que l’endeutament era molt baix i que es mantindria així, i que hi havia intenció d’amortitzar el préstec anticipadament. En relació als impostos, també va puntualitzar que només s’havia augmentat l’IBI, que la pressió fiscal per al ciutadà només era de l’1,5% de l’IBI.

  • PSC: a favor
  • ERC: en contra
  • En Comú Podem: en contra
  • Ciutadans: en contra
  • Junts: en contra

2.- Desestimació d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de les ordenances reguladores per a l’exercici 2022.

El Ple va acordar desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal d’ERC de conformitat al que estableixen els informes de Secretaria i de l’Enginyer Tècnic i va aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la Tinença d’animals de companyia, l’Ordenança de Policia i Bon Govern, l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa municipal en les activitats i l’Ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives municipals.

L’Alcalde, Ignasi Simón, va dir que hi havia dos informes que ho argumentaven.

ERC va comentar que entenien les explicacions tècniques, però que creien que el redactat per a la ciutadania hauria de ser més clar.

La resta de grups polítics van manifestar que entenien les dues posicions.

  • PSC: a favor
  • ERC: en contra
  • En Comú Podem: abstenció
  • Ciutadans: abstenció
  • Junts: abstenció

Ple extraordinari del 23 de desembre
Ple extraordinari del 23 de desembre

Et pot interessar