Estalvi d'energia a les escoles amb el projecte 50/50

Última revisió 10-01-2022 09:27
29/12/2021

L’Ajuntament retorna el 50% de l’estalvi obtingut als centres escolars.

El projecte d’estalvi energètic a les escoles, 50/50, és un dels recursos que formen part del catàleg de serveis que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis.

L’Ajuntament va sol·licitar poder implantar aquest projecte a 5 centres escolars: escoles bressol Nova Espurna i Palaudàries, i escoles Els Picots, Rosa Oriol i Martí i Pol.

Amb aquest projecte, l’Ajuntament es compromet a retornar un 50% dels estalvis energètics assolits en aquests centres escolars.

Durant el curs 2020-21, dos centres escolars han aconseguit estalvis considerables:

L’escola Rosa Oriol i Anguera va aconseguir una reducció del consum d’una mica més de 65.000 kWh anuals, un estalvi econòmic d’uns 4.000,00€ i una reducció d’emissions de prop de 15 Tn de CO2. D’acord amb el compromís de retorn econòmic de l’Ajuntament a l’escola del 50% de l’estalvi obtingut, l’Ajuntament haurà de retornar un total de 2.013,01€ a l’escola Rosa Oriol Anguera.

Per la seva banda, l’escola bressol Nova Espurna va aconseguir una reducció del consum de prop de 20.000 kWh anuals, un estalvi en la despesa de més de 700,00€ i una disminució de les emissions d’una mica més de 2Tn de CO2. L’Ajuntament haurà de retornar-li un total de 376,36 €.

Amb aquest projecte, els alumnes aprenen de primera mà el cost de l’energia amb què funciona l’escola i poden treballar per reduir-ne el cost a través de canvis de comportaments, tot implicant-los en la cultura de l’estalvi energètic: apagar els llums que no estan en funcionament, reducció de la il·luminació en zones no tan necessàries, baixar la temperatura a la nit, millorar les juntes de les finestres, utilitzar temporitzadors d’aigua... I, amb l’estalvi, l’escola obté recursos financers addicionals. Per altra banda, l’administració local té menors costos energètics i la comunitat local un medi ambient més net.