Gestió de l'arbrat del municipi

Última revisió 15-02-2024 15:42
15/02/2024

Aquesta setmana, s'han tallat els pollancres del carrer de Jaume, I, que presentaven un mal estat de salut general i una alta probabilitat de caiguda.

La regidoria de Medi Ambient fa revisions periòdiques de l’arbrat del municipi. Després de les revisions, que darrerament s’han s’encarregat a empreses especialitzades, s’actua segons l’estudi i les recomanacions de gestió i manteniment.

D’aquesta manera, després de l’estudi fet per l’empresa d’arboricultura Frondator als pollancres del carrer de Jaume I, a la zona del Pavelló d’Esports, es va recomanar la tala de tota l’arbreda i la replantació amb arbres més adequats per a l’entorn (espècies de volum més petit en estat adult, amb baixes necessitats hídriques i amb resistència a la fractura i a plagues i malalties).

Aquesta arbreda presentava un mal estat de salut general, amb baixa esperança de vida, una alta probabilitat de caiguda i un risc mitjà i alt d’accident.

La tala dels pollancres s'ha portat a terme els dies 12 i 15 de febrer. Les feines han anat a càrrec de l’empresa Rels arborista.

De moment, degut a la situació de sequera, després de la tala, no es preveu la reposició dels arbres, que es deixarà per a més endavant.

El passat estiu es va haver d’intervenir, amb caràcter d’urgència, en un altre espai públic del municipi on hi havia una plantació de pollancres, a Ca l’Esteper, al costat del carrer d’Isidre Nonell, després que diversos arbres de grans dimensions caiguessin cap a les cases, afectant serveis i tanques de domicilis.

La regidoria de Medi Ambient té la intenció d’encarregar un Pla de gestió de risc de tots els arbres del municipi, per saber-ne l’estat actual i actuar en funció de cada cas.