Aquesta setmana s'han iniciat els treballs de millora forestal del Parc de la Mandarina, en sintonia amb els criteris de la gestió forestal sostenible, orientada a que esdevingui un alzinar madur.

">

Millora forestal al Parc de la Mandarina

Última revisió 22-02-2023 09:54
22/02/2023

Aquesta setmana s'han iniciat els treballs de millora forestal del Parc de la Mandarina, en sintonia amb els criteris de la gestió forestal sostenible, orientada a que esdevingui un alzinar madur.

El Parc de la Mandarina a Pinedes del Vallès és un espai verd urbà que inclou una zona de caràcter forestal d’aproximadament 1,3 hectàrees a la part oest. Aquest parc connecta amb una zona forestal de propietat privada al sud (finca de Can Coscó).

La zona forestal del parc presenta un estrat arbori alt de pins blancs i algun pi pinyer, de gran alçada; un estrat arbori baix d’alzinar dens amb presència de roure; i un estrat arbustiu dens de vegetació mediterrània.

A la banda oest, a tocar del carrer de Pep Ventura, hi ha una franja de protecció contra incendis.

Els objectius de la millora forestal del Parc de la Mandarina són: reduir la biomassa i el risc d’incendis forestals; seleccionar tanys i reduir la competència perquè l’alzinar es desenvolupi correctament; i afavorir la biodiversitat.

Es tallaran aproximadament el 50% de pins blancs, que en cas d’incendi poden propagar foc per capçades.

Complementàriament, també es tallarà algun pi amb risc d’afectació del local social en cas de caiguda accidental.

L’empresa adjudicatària és Francesc Pou Planas, que actualment està acabant un aprofitament forestal a la finca forestal veïna de Can Coscó, seguin un Pla tècnic aprovat pel Centre de la Propietat Forestal. El cost de l’actuació és de 1.970 € (IVA exclòs).

Zona on s'executa la millora forestal
Zona on s'executa la millora forestal