Prevenció de robatoris

Última revisió 27-11-2019 12:37
27/11/2019

La Policia Local porta a terme actuacions per combatre aquests fets, a nivell preventiu i reactiu.

El robatori amb força a domicilis és un dels tipus delictius que més impacten la població i més alarma social generen. Es tracta de fets perpetrats en habitatges generalment desocupats, és a dir, mentre els habitants es troben fora de l’habitatge, ja siguin primeres o segones residències.

Als darrers anys, Catalunya en general i la nostra comarca de manera més concreta, han patit aquests fets, que es multipliquen a la tardor i a l’hivern, quan hi ha menys hores de llum diürna. Generalment, amb el canvi a l’horari d’hivern, que avança una hora l’arribada de la foscor, es produeixen els primers casos, que es poden mantenir uns mesos a mode de campanya.

La Policia Local programa i porta a terme tot un seguit d’actuacions per combatre aquests fets, a nivell preventiu i reactiu.

Entre les actuacions, s’inclouen mesures com ara: l’augment del nombre d’efectius en horaris susceptibles; la prevenció mitjançant el patrullatge dirigit, combinant dotacions de paisà en vehicles camuflats, patrulles uniformades en vehicles logotipats i patrulles d’agents de paisà a peu a zones sensibles de bosc i als recorreguts de camins i corriols que es coneix que poden utilitzar els lladres; la coordinació amb d’altres cossos policials per a la suma i optimització
dels recursos i l’estudi de la informació rebuda dels cossos policials i de la col·laboració ciutadana, que s’esdevé una de les eines fonamentals al disseny dels dispositius policials.

Pel que fa als recursos materials abocats, cal destacar la recent inclusió de les càmeres de videovigilància, les quals formen part d’un projecte d’implementació que serà ampliat progressivament. El software d’aquests dispositius permet alimentar la base de dades amb matrícules de vehicles d’interès policial i detectar i avisar si són captats per les càmeres.

Actualment s’està valorant la possibilitat dotar als dispositius d’aparells de visió nocturna i tèrmica, que permetrien explorar grans zones a molta distància per a la localització de persones que romanguin o s’amaguin al bosc.

Igualment, s’han efectuat millores a les comunicacions via ràdio a la zona oest del municipi, que presentava notables deficiències i dificultava la coordinació de les dotacions dels operatius.

A nivell d’organització tàctica, es celebren Juntes Locals de Seguretat amb el cos de Mossos d’Esquadra, a les quals s’analitzen amb detall els fets ocorreguts i les temptatives, per tal d’obtenir la màxima informació i dissenyar dispositius adhoc, als quals hi participen efectius d’ambdós cossos policials i també de les policies locals veïnes.

Des de la Policia Local es recomana als ciutadans que prenguin mesures d’autoprotecció dels seus habitatges. Si resulta possible, convé consultar amb professionals de la seguretat per tal que avaluïn la vulnerabilitat, tant de l’habitatge com de la parcel·la, i recomanin les solucions més eficients. Es tracta d’actuacions a l’abast de tothom.

La Policia Local valora i agraeix efusivament la col·laboració ciutadana que rep permanentment i, de manera especial, l’assistència que les veïnes i veïns del municipi ofereixen sempre als agents desplegats als dispositius.

Mesures d'autoprotecció

 • Avisar a la policia: 112 o 93 860 70 80, davant de moviments o presències estranyes possiblement relacionades amb aquests o d’altres fets delictius, com per exemple vehicles desconeguts i a poca velocitat, actituds d’observació o persones estranyes caminant per corriols de bosc propers a carrers o entre barris.
 • En cas de sorprendre els autors, evitar sempre l’enfrontament. Contactar amb la policia a través dels telèfons del punt anterior i tractar de recordar i anotar, si és possible, el màxim de detalls, com ara descripció, vehicle, matrícula, etc.
 • Instal·lar sistemes d’alarma amb connexió a central gestora. La tecnologia permet incloure elements com sensors volumètrics, de contacte, amb enregistrament d’imatges i retransmissió a temps real o sensors de moviment exteriors (a la parcel·la).
 • Il·luminar els espais foscos de les parcel·les; especialment les zones que limitin amb el bosc o parcel·les buides. Actualment existeixen al mercat lluminàries amb tecnologia LED que ofereixen grans prestacions i baix consum. Aquesta mesura proporcionarà visibilitat de l’entorn immediat a l’habitatge per a tranquil·litat dels habitants, alhora que afegirà un efecte dissuasori sobre els autors, per la possibilitat de ser descoberts.
 • Mantenir els accessos als habitatges en bones condicions de seguretat: portes blindades i anti-palanca, passadors a persianes i finestres, alguns tipus de reixes, sistemes d’alarma i panys de seguretat.
 • No deixar escales ni eines visibles o accessibles a la parcel·la que es puguin fer servir per accedir a l’habitatge, ja sigui escalant o forçant l’accés.
 • Passar sempre la clau dels panys.
 • No deixar diners en efectiu al vostre domicili.
 • No abandonar l’habitatge deixant portes o finestres obertes, ni tan sols les de les plantes superiors, encara que sigui per a poc temps.
 • Fer un inventari de les joies i els objectes de valor, el qual hauria d’incloure fotografies de detall de les marques o inscripcions, factures de compra i registre dels números de sèrie dels aparells electrònics que facilitin el retorn d’objectes sostrets en cas que siguin recuperats.
 • Contractar una pòlissa d’assegurances amb cobertures adients al supòsit.
 • En cas d’absències en horaris nocturns, es poden fer servir temporitzadors que vagin encenent i apagant llums o aparells electrònics de manera programada, tot simulant l’aspecte d’un edifici habitat.

Et pot interessar