Primeres multes a no residents per l'ús dels contenidors d'escombraries de Lliçà

Última revisió 10-03-2020 11:54
10/03/2020

L’Ajuntament va començar, el passat dijous 6 de març, a aplicar el nou article de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon govern que fa referència a penalitzar l’ús dels contenidors d’escombraries del municipi per part de persones no residents.

Els controls iniciats per la Policia Local van portar a denunciar tres  persones de les poblacions veïnes de Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà de Vall i Santa Feliu de Codines.

Segons l’ordenança, la sanció té un cost d’entre 50 i 100 euros, en funció de diferents criteris: la reincidència, l’afectació de la salut i la seguretat de les persones, l’alteració social a causa del fet infractor, la gravetat del dany causat al medi ambient, la superfície afectada i els seu deteriorament, la possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica i el benefici derivat.

La Policia Local continuarà amb els controls per tal de minvar aquesta pràctica per part de ciutadans de poblacions veïnes on s’ha aplicat el sistema de recollida d’escombraries porta a porta i els és més pràctic llençar els residus en els nostres contenidors, en detriment del nostre servei.

La Policia Local també controla la gent que llença residus fora dels contenidors, siguin residents o no a Lliçà d’Amunt. Aquesta pràctica s’esdevé a tot el municipi, però especialment a la zona de la Cruïlla, la qual cosa pot tenir relació amb l’ús dels contenidors per part de no residents. L’Ordenança de Policia i Bon Govern també permet sancionar aquesta infracció.

 

Contenidors de reollida selectiva
Contenidors de reollida selectiva