Vall del Tenes Agrària, un projecte de dinamització agrària de la Vall del Tenes

Última revisió 20-10-2021 10:07
20/10/2021

La Mancomunitat de la Vall del Tenes, a través del Servei d’Empresa i Ocupació, ha engegat el projecte Vall del Tenes Agrària, promogut pels quatre ajuntaments de la mancomunitat.

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt participa en el Pla de dinamització agrària de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, que busca impulsar el desenvolupament econòmic de la Vall del Tenes, especialment del sector agrari. Vall del Tenes Agrària és un projecte comunitari participatiu amb l’objectiu principal de fer més justa l’activitat econòmica agrària i ramadera a la Vall del Tenes, destacant el paper de la pagesia en la conservació d’un territori divers i fent accions de suport a les iniciatives agràries.  Es treballarà sobre tres eixos:

E ix 1. L’eix comunicatiu del projecte.

En aquest sentit, s’ha creat una base de dades d’explotacions agràries de la Vall del Tenes amb els productes que fan i amb els punts de venda d’aquests productes i s’ha creat el lloc  web www.valldeltenesagraria.cat, on hi ha tota aquesta informació. La web, que està pensada per divulgar les empreses productores, s’ha complementat amb xarxes socials pròpies per fer més difusió del projecte. Aquest lloc web també inclou un apartat destinat a la producció ecològica. 
El passat mes de setembre es van  col·locar bales de palla amb una pancarta que anuncia el nou web als quatre municipis que integren la Mancomunitat: Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells del Fai. 

Eix 2. L’eix de promoció del consum de productes locals de proximitat.

Aquest 2021 es pretén:

 • Realització activitats escolars d’educació rural
 • Promoure els productors locals en els menjadors escolars de la Vall del Tenes
 • Promoure les fires agrícoles existents
 • Organitzar activitats de coneixença de la pagesia
 • Assessorar i acompanyar en nous canals curts de comercialització

Eix 3. L’eix de suport tècnic a la pagesia.

 1. Aquest 2021 també es vol:
 2. Coordinar les accions per reduir els danys de fauna
 3. Acompanyament tècnic als projectes agraris
 4. Impulsar una estratègia territorial de silvopastura

Productors locals

Entre les explotacions agràries de la Vall del Tenes, n’hi ha de Lliçà d’Amunt:

 • Can Joans: iogurts ecològics de vaca de diversos gustos. Venen directament des de casa.
 • El Meu Hortet: Horta sense presticides ni adobs químics.
 • La Kosturica: Horta i fruita agroecològiques. Fan cistelles i venda directa des de Can Marquès. 
 • Can Canadell: Horta de temporada. Especialitat en calçots.
 • Can Tarabal: Ramat que pastura la Vall del Tenes. Xai de qualitat.
 • Can Quimet Gall: Horta i ous ecològics. Fan venda directa, mercats i entrega a domicili.
 • El Crestall: Horta de temporada i llegums cruis i cuits. Entrega a domicili i botiga a Granollers.
 • Can Canyelles: Xais i cabrits certificats ecològics. Venda directa i a botigues i restaurants.
 • Can Mas Pascual: Granja bovina i aula rural per a visites escolars. 

Producció ecològica

La producció ecològica a la Vall del Tenes creix. Verdura, fruita, fruits secs, ous, infusions, carn, iogurts...  Fa vint anys neixia la primera explotació agrària ecològica a la Vall del Tenes amb 4 o 5 hectàrees, avui dia, gairebé 200 hectàrees.

Vall del Tenes Agrària
Vall del Tenes Agrària