Ahir dimarts, 17 de gener, es van iniciar les obres d’eixamplament i reasfaltat del Camí de Ca l’Artigues, al tram entre la C-1415b i el carrer de Can Farell.

">

Obres de reasfaltat del Camí de Ca l'Artigues

Última revisió 23-01-2023 13:01
18/01/2023

Ahir dimarts, 17 de gener, es van iniciar les obres d’eixamplament i reasfaltat del Camí de Ca l’Artigues, al tram entre la C-1415b i el carrer de Can Farell.

Les obres, que tenen una dura prevista de dues setmanes aproximadament, consisteixen en fer l’ampliació de la calçada fins a 5,6 metres, actualment l’amplada oscil·la entre els 4,1 i 4,7 metres, per millorar el creuament dels vehicles. També es faran reparacions puntuals del ferm en algunes zones i, finalment, s’aplicarà una nova capa de rodament de mescla bituminosa de 5 centímetres.

Mentre les màquines estiguin treballant es veurà afectat el trànsit de vehicles.

Les obres s’han adjudicat per un import de 96.630,60 euros, IVA inclòs, a l’empresa Asfaltos del Vallès, SA.