Obres de reparació i manteniment de voreres del municipi

Última revisió 21-07-2021 14:41
21/07/2021

A principis de juliol es van iniciar les feines de reparació i manteniment de diverses voreres del municipi.

El servei de manteniment de voreres es va adjudicar per concurs públic, amb un preu estimat anual de 65.000 euros més IVA, a l’empresa Servobiat SL, que va començar les actuacions pel barri de Can Rovira Nou, concretament, als carrers de l’Avellaner i l’Olivera, on s’han rebaixat les voreres per fer-les accessibles.

La segona actuació ha estat al carrer de Lluís Domènech i Montaner, de Ca l’Esteper, on s’ha fet una reparació de la vorera malmesa.

Aquesta setmana està prevista la col·locació de panot al número 96 del carrer d’Anselm Clavé.

La regidoria de Territori i Obres públiques és l’encarregada d’elaborar la inspecció i la posterior planificació de les reparacions, atenent a criteris de necessitat, en el cas de l’accessibilitat, o bé per l’antiguitat de les queixes presentades.