Participa en la valoració dels serveis municipals

Última revisió 30-06-2021 14:29
30/06/2021

Les primeres enquestes proposen valorar els serveis municipals d’Atenció a la Ciutadania, d’Escoles Bressol i de Biblioteca.

La legislació vigent obliga els Ajuntaments a elaborar Cartes de serveis, un pas més enllà del Catàleg de serveis, del qual l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ja disposa. Aquest any, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, es començaran a elaborar les cartes de tres serveis municipals.

Les cartes de serveis són documents públics a través dels quals les organitzacions comuniquen a les persones usuàries dels seus serveis els compromisos de qualitat que assumeixen en la seva prestació, així com els drets, deures i forma de participació que tenen en relació amb aquests.

Es tracta d’una eina de gestió, de millora contínua i de rendició de comptes. 

Un dels apartats d’una carta de serveis són els compromisos de  qualitat. 

Abans de definir els compromisos d’un servei, en termes d’eficàcia i de qualitat de la prestació, cal fer una enquesta de valoració d’aquell servei per part de la ciutadania. 

Per això, us proposem que participeu en l’enquesta de valoració de tres serveis municipals amb els quals l’Ajuntament vol iniciar les nostres Cartes de serveis: l’Atenció a la Ciutadania, les Escoles Bressol i la Biblioteca. Amb les valoracions actuals de la ciutadania sobre el servei, sabrem quins són els aspectes més rellevants del servei segons les persones usuàries i les farem partícips de la seva millora. Participa!:

Cartes de serveis 2021
Cartes de serveis 2021