Participa en les enquestes de valoració dels serveis municipals

Última revisió 19-09-2022 13:21
19/09/2022

L’Ajuntament continua treballant les Cartes de serveis municipals, aquest any s’elaboraran les de la Policia Local i l’Oficina Municipal d’informació a les Persones Consumidores, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Les cartes de serveis són una eina de gestió, de millora contínua i de rendició de comptes.  Es tracta de documents públics a través dels quals les organitzacions comuniquen a les persones usuàries dels seus serveis els compromisos de qualitat que assumeixen en la seva prestació, així com els drets, deures i forma de participació que tenen en relació amb aquests.

Com  a pas previ  a la redacció dels compromisos, en termes d’eficàcia i de qualitat de la prestació,  que assumeix l’ajuntament envers els seus serveis, cal un valoració de la ciutadania.

Per això, us proposem que participeu en l’enquesta de valoració de dos serveis municipals: la Policia Local i l’Oficina Municipal d’informació a les Persones Consumidores (OMIC). Amb el resultat de les enquestes sabrem quins són els aspectes més rellevants del servei segons les persones usuàries i les farem partícips de la seva millora. Per participar només cal entrar a l’enllaç de cada enquesta i respondre-la en línia. Els formularis estaran actius fins el 30 de setembre. Participa!

La legislació vigent obliga els Ajuntaments a elaborar Cartes de serveis, un pas més enllà del Catàleg de serveis, del qual l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ja disposa. L’any 2021, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament les va posar en marxa i, actualment, estan aprovades les Cartes d’Atenció a la Ciutadania, de les Escoles Bressol i de la Biblioteca Ca l’Oliveres, podeu consultar-les al web municipal.

Cartes de serveis 2022
Cartes de serveis 2022