Prohibició de crema de restes vegetals

Última revisió 23-11-2022 12:12
23/11/2022

De moment, la nova llei estatal 7/2022 de 9 d’abril de residus i sòls contaminats per a una economia circular prohibeix la crema de restes vegetals en entorns agraris i silvícoles. Únicament i amb caràcter excepcional i motivat, es pot autoritzar la crema de restes agrícoles i forestals per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues, i la crema de restes forestals per a la prevenció d’incendis quan no existeixin alternatives per la seva eliminació (tot l’any). Però, posteriorment, s’ha fet una esmena de la llei per suprimir l’apartat que prohibeix cremar als pagesos, que serà efectiva a partir del gener.

A dia d’avui, la crema de restes vegetals dins la zona urbana també està prohibida i s’està a l’espera de si també es modifica.

Sobre la crema de restes vegetals per a activitats lúdiques, per exemple calçotades o barbacoes, sí que es poden continuar fent (fins al 14 de març).

El procediment per tal de gestionar els casos excepcionals de crema (motius fitosanitaris i prevenció d’incendis) o foc d'esbarjo és telemàtic encara que també es pot fer de manera presencial.

Què fer amb les restes vegetals que no es poden cremar?

  • Triturar i incorporar als sòls
  • Triturar i estesa al sòl (encoixinat)
  • Gestió per a la producció de biomassa
  • Autocompostatge
  • També pots portar les restes vegetals a una planta de compostatge (gestor de residus).

Crema
Crema

Et pot interessar