Josep Oriol Vera Brau

Biografia

Josep Oriol Vera Brau va néixer l'any 1980 i viu al centre urbà. Ha fet formació professional en delineació industrial a l’escola del treball de Granollers. És un empresari vinculat a l’organització d’esdeveniments des de fa més de 15 anys, i també ha treballat en el món de la publicitat i les relacions públiques. Es considera una persona força activa a les xarxes socials, el març del 2011 va crear una pàgina de Facebook amb notícies del poble, que actualment compta amb més de quatre mil seguidors, i fins fa poc gestionava un grup de Facebook amb uns dos mil membres. Pel que fa a la seva trajectòria política està afiliat al partit polític Ciutadans–Partit de la ciutadania des dels seus inicis, va ser un dels primers consellers generals i secretari de la comarcal Barcelona nord. Actualment, és el coordinador del grup Cs a la Vall del Tenes.

Xarxes socials

Declaració de béns i activitats - mandat 2019-2023

Data recollida de les dades: Juny de 2019

Retribució - mandat 2019-2023

Els membres del Consistori que no tenen dedicació exclusiva ni parcial perceben pel dret d'assistència a les reunions dels òrgans col·legiats, Ple, Junta de Govern Local i Comissions Informatives, la quantitat de 150 euros per sessió.

Josep Oriol Vera Brau

Et pot interessar

Última revisió 23-02-2023 15:18