Regidoria de Residus

Recollida Selectiva

La separació de residus a casa és fonamental per reduir els abocadors i protegir el nostre entorn, a més que permetrà contenir els costos de la taxa de residus. Per aquest motiu a Lliçà s’ha fet un esforç important en dotar de contenidors propers als domicilis i actualment es disposa de 300 àrees de contenidors repartides per tots els barris, formades per:

  • contenidor de paper i cartró (de color blau)
  • contenidor d’envasos lleugers (de color groc)
  • contenidor de vidre (de color verd)
  • contenidor de matèria orgànica (de color marró)
  • contenidor de la resta (de color gris)

És responsabilitat dels ciutadans el bon ús d’aquests contenidors i la separació a la llar dels diferents residus.
Des d'aquesta regidoria a més es vetlla pel manteniment i neteja de les zones verdes del municipi.

 

 

Temes relacionats

Responsable polític

Tècnics municipals

Responsable tècnic : Xavier Junqueras

Oficines

Seu de la Regidoria de Residusc. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'AmuntTel. 93 841 52 25Fax. 93 841 41 75llam.residus@llicamunt.cat